Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică un proiect de completare a Codului penal, care prevede includerea, în categoria infracțiunilor, a incitării la violență, ură sau discriminare.

Noua reglementare este argumentată de punerea legislației naționale în acord cu prevederile Deciziei-cadru 2008/913/JAI, astfel încât să se asigure transpunerea corectă și completă a prevederilor acesteia. Mai exact, în urmă cu 2 luni, țara noastră și Estonia au primit de la Comisia Europeană un ultimatum pentru transpunerea în legislație a normelor UE privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal.

Conform oficialilor europeni, România nu a definit în mod corect discursurile de incitare la ură, deoarece nu incriminează discursurile de ură care incită la violență. În plus, țara noastră incriminează doar discursurile de ură care incită la ură atunci când acest comportament este îndreptat împotriva unui grup de persoane definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională sau etnică, dar nu și atunci când este îndreptat împotriva unui membru al unui astfel de grup.

Ministerul Justiției propune modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal prin completarea cu un singur articol.

 

Art. 369.  Incitarea la violență, ură sau discriminare Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau a unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise Ministerului Justiției în termenul prevăzut de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here