OMFP nr. 2206 din 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi contabile a fost publicat în Monitorul oficial nr. 675 din 30.07.2020.  

Actul normativ  reglementează două aspecte:

Depunerea raportărilor contabile cu data de 30 iunie 2020;

Aduce câteva modificări și noi conturi la reglementările contabile utilizate atât de operatorii economici ce aplică reglementări contabile conforme cu directivele europene, cât și cei ce aplică Standardele Internaționale de Raportare IFRS.

Să analizăm principalele prevederi:

Raportările contabile cu data de 30 iunie 2020 se depun la Autoritatea fiscală până în data de 30 septembrie 2020.

Au obligația depunerii raportărilor contabile acei operatori economici ce în anul anterior au avut înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prevederile se aplică atât de către operatorii economici ce au exercițiul financiar anul calendaristic cât și de operatorii economici ce au optat la un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Modul de transmitere al raportărilor se poate face astfel:

Prin comunicare la distanță în baza unei semnături electronice autorizate;

Prin poșta, cu confirmare de primire;

La registratura Autorității fiscale;

Dacă entitatea raportoare depune la registratură sau cu poșta se impune ca situațiile financiare să fie listate, semnate și în același timp salvate pe un suport magnetic.

Nu vor depune raportări semestriale entitățile raportoare

Prevederile se aplică atât de către operatorii economici ce au exercițiul financiar anul calendaristic cât și de operatorii economici ce au optat la un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic. Modul de transmitere al raportărilor se poate face astfel:

  1. Prin comunicare la distanță în baza unei semnături electronice autorizate;
  2. Prin poșta, cu confirmare de primire;
  3. La registratura Autorității fiscale;

Dacă entitatea raportoare depune la registratură sau cu poșta se impune ca situațiile financiare să fie listate, semnate și în același timp salvate pe un suport magnetic.

Nu vor depune raportări semestriale entitățile raportoare aflate în lichidare, cele ce în tot semestrul I sau aflat în inactivitate temporară înregistrată la Registrul Comerțului sau cele înființate în anul 2020.

Dintre modificările aduse reglementărilor contabile se evidențiază:

  1. Procedura urmată privind calculul amortizării de către operatorii economici ce conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 în situația în care unele active sunt neutilizate, iar ca politică contabilă se păstrează opțiunea de continuare a amortizării. Astfel, pe perioada de neutilizare a activului amortizarea continuă și nu este diminuată din cauza utilizării reduse a activului. Prin excepție, dacă activul este amortizat prin metoda amortizării calculate pe unitate de produs, amortizarea poate să fie 0, când nu există producție sau proporțională cu aceasta când se realizează o producție.
  2. Pentru operatorii ce conduc contabilitatea conform cu IFRS se introduc în planuri de conturi mai multe conturi. Acestea sunt:
  • 4413 „Diferenţe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale“ (A/P),
  • 6565 „Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare“,
  • 693 „Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale“
  • 7565 „Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiţiei unei investiţii imobiliare“.

Desigur, actul normativ reglementează modul de funcționare și utilizare a acestor conturi.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here