21 Ianuarie, 2020

Raportări contabile semestriale la 30 iunie 2019

Actul normativ analizat astăzi aduce următoarele reglementări: 

a) Adoptă procedura raportărilor semestriale cu dată de 30 iunie 2019;

b) Introduce un nou cont contabil în planul de conturi, cont ce va fi utilizat atât de operatorii economici ce aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene adoptate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, cât și de cei ce aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS, adoptate prin OMFP nr. 2844/2016.

 Ordinul MFP nr. 2493 din 08 Iulie 2019 – Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile

Raportările semestriale cu dată de 30 iunie 2019 se depun până cel mai târziu în data de 14 august 2019. A se reține faptul că s-a devansat termenul cu o zi, față de anii anteriori.

 Depun raportări semestriale operatorii economici ce au înregistrat în anul precedent o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, indiferent dacă perioada de raportare este anul calendaristic sau au exercițiul diferit.

 Pentru clasificarea operatorilor economici și pentru identificarea formularului aplicabil în funcție de mărimea entității raportoare, se vor avea în vedere total active, cifra de afaceri și numărul de salariați din exercițiul anterior, respectiv din balanța de verificare de la finele exercițiului financiar precedent.

 Notă: depunerea se poate face prin transmitere electronică, prin depunerea la registratura autorității fiscale sau prin poștă, cu confirmare de primire. Dacă se optează pentru depunerea la registratură sau prin poștă, atunci pe lângă listările pe hârtie trebuie să se depună și raportările în format electronic.

 Raportările semestriale se semnează de către administratorul societății sau de persoana cu atribuții de gestiune a entității, respectiv de persoana cu atribuții să conducă contabilitatea, conform prevederilor din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată cu modificări ulterioare.

 Reglementările contabile cu privire la planul de conturi utilizat de entitățile raportoare se modifică prin introducerea unor noi conturi contabile, respectiv: contul 490 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“, 4901 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor“ (P), 4902 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente prestărilor de servicii“ (P), 4903 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor corporale“ (P), 4904 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor necorporale“ (P), 6818 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“ şi 7818 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor“.

În esență, contul 490 este un cont de pasiv, se creditează pe seama contului 6818 și se debitează pe seama contului 7818.

Ai nevoie de Ordinul nr. 2493/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu