În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 234/2 din 10 septembrie 2011 a fost publicat Regulamentul de de punere în aplicare (UE) nr.909/2011 al Comisiei  din 8 septembrie pentru stabilirea formei și a conținutului informațiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA (Fondul European de garantare agricolă) și FEADR (Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală), precum și în scopuri de monitorizare și prognoză.

Astfel cum este redactată justificarea din preambul, Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități; precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR prevede că trebuie să se stabilească forma și conținutul informațiilor contabile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din regulamentul respectiv, precum și modul în care acestea se transmit Comisiei. Forma și conținutul informațiilor contabile care se transmit Comisiei în scopul închiderii conturilor Fondului european de garantare agricolă (FEGA), și ale Fondului european agricol de dezvoltare rurală (FEADR), precum și în scopuri de monitorizare și prognoză, sunt stabilite în prezent de Regulamentul (UE) nr. 825/2010 al Comisiei.

Anexele la Regulamentul (UE) nr. 825/2010 nu pot fi utilizate, pentru exercițiul financiar 2012, în scopurile pentru care au fost prevăzute. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 825/2010 trebuie abrogat și înlocuit cu un nou regulament care să stabilească forma și conținutul informațiilor contabile pentru exercițiul financiar respectiv.

Măsurile prevăzute de noul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole.

Prin regulamentul adoptat, forma și conținutul informațiilor contabile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006, precum și modul în care acestea se transmit Comisiei, sunt stabilite în anexa I, anexa II (Specificații tehnice pentru transmiterea fișierelor electronice către FEGA și FEADR), anexa III (Aide-mémoire) și anexa IV – Structura codurilor bugetare ale FEADR (F109), care însoțesc actul normativ.

Regulamentul (UE) nr. 825/2010 se abrogă de la 16 octombrie 2011.

Regulamentul intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 16 octombrie 2011.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here