Ordinul nr. 5/2023 privind exerciţiul de raportare a informaţiilor referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul instituţiilor de credit este în vigoare de la 8 mai 2023.

Ordinul se aplică instituţiilor de credit, societăţilor financiare holding-mamă din Uniunea Europeană şi societăţilor financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană supravegheate de Banca Naţională a României în temeiul O.U.G. nr. 99/2006, după caz, la nivel consolidat sau la nivel individual, precum şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit cu sediul real într-un stat terţ.

Entităţile prevăzute au obligaţia de a transmite Băncii Naţionale a României informaţii referitoare la persoanele cu venituri ridicate, astfel:

a) instituţiile de credit-mamă din Uniunea Europeană, persoane juridice române, societăţile financiare holding-mamă din Uniunea Europeană, precum şi societăţile financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană ale unui grup care include instituţii de credit, persoane juridice române, care aplică art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, transmit informaţii Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant al grupului, pentru toate entităţile din grup care fac obiectul consolidării prudenţiale şi sucursalele acestora, potrivit formularului de raportare prevăzut în anexa nr. 1.

b) instituţiile de credit, persoane juridice române, care nu se află în sfera de consolidare prudenţială a unui grup transmit informaţii pe baza situaţiei la nivel individual către Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, potrivit formularului de raportare prevăzut în anexa nr. 1;

c) sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul real într-un stat terţ transmit informaţii către Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, potrivit formularului de raportare prevăzut în anexa nr. 1.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here