Deşi mai puţin frecvente, este bine de ştiut ce se întâmplă în astfel de situaţii, mai ales ţinând cont de faptul că anul acesta au fost modificate atât dispoziţiile din Codul fiscal, cât şi reglementările de punere în aplicare.

Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România şi rambursarea TVA de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în România
Potrivit Art. 1472 alin. (1) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită în România, care este stabilită în alt stat membru, neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în România.

Normele
de aplicare a acestor dispoziţii au fost modificate recent prin H.G. nr. 77/2014 şi sunt în vigoare din 12 februarie, data publicării în Monitorul oficial nr. 102/2014. ATENŢIE! Precizările din Norme pe această situaţie se aplică inclusiv cererilor de rambursare aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acestei hotărâri de guvern.

Reţinem dintre aceste modificări pe cele privind:

conţinutul cererii de rambursare, anume că cererea de trebuie să se refere la achiziţii de bunuri sau servicii care au fost facturate în perioada de rambursare;
facturile emise în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2013 inclusiv, care nu au fost achitate total/parţial până la data solicitării rambursării, pot fi cuprinse într-o cerere de rambursare depusă până la data de 30 septembrie 2014, fără a mai fi necesară dovada achitării facturii.
Prin modificările aduse la Codul fiscal de O.U.G. nr. 102/2013, începând cu 1 ianuarie 2014, persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în România dacă, în conformitate cu legile ţării unde este stabilită, o persoană impozabilă stabilită în România ar avea acelaşi drept de rambursare în ceea ce priveşte TVA sau alte impozite/taxe similare aplicate în ţara respectivă.
În aplicarea acestor dispoziţii, au fost modificate şi Normele de aplicare care, în forma în vigoare de la 12 februarie, precizează:
Persoana impozabilă stabilită în România poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru, denumit în continuare stat membru de rambursare, în condiţiile şi conform procedurilor stabilite de legislaţia statului respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE şi ale Directivei 2010/66/UE. ATENŢIE! Şi aceste precizări se aplică inclusiv cererilor de rambursare aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în limitele instituite prin declaraţiile de reciprocitate semnate cu ţări terţe.
Persoana impozabilă neînregistrată şi care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA şi nu este stabilită pe teritoriul Uniunii Europene poate solicita rambursarea taxei dacă, în conformitate cu legile ţării unde este stabilită, o persoană impozabilă stabilită în România ar avea acelaşi drept de rambursare în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite/taxe similare aplicate în ţara respectivă, fapt dovedit prin existenţa unor acorduri/declaraţii de reciprocitate semnate de reprezentanţii autorităţilor competente din România şi din ţara solicitantului.

Procedura
de aplicare a acestor dispoziţii, aprobată prin OPANAF nr. 5/2010, a fost de asemenea modificată prin OPANAF nr. 225/2014, în vigoare de la 28 februarie 2014, din care reţinem:
Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 50 alin. (1) din normele metodologice şi să îşi desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării, potrivit pct. 50 alin. (5) din aceleaşi norme.
Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturate de alte persoane impozabile pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care le-au fost prestate în beneficiul lor în România, precum şi a taxei aferente importului de bunuri în România pe o perioadă de minimum trei luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic.
———————————–(P)———————————–
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S
 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here