Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că ultima sesiune de înscriere din acest an, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național (Rabla Clasic) și Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus), se va defășura în perioada 30 septembrie – 25 noiembrie 2022.

În această perioadă persoanele fizice se vor putea înscrie în cele două programe prin intermediul dealerilor autorizați, iar persoanele juridice vor putea depune dosarele de finanțare prin accesarea aplicației informatice puse la dispoziție de AFM.

Astfel, bugetele totale, care vor fi puse la dispoziție pentru perioada 30 septembrie –
25 noiembrie 2022, sunt:
• Programul Rabla Clasic, beneficiari persoane fizice – 139.898.500 lei
• Programul Rabla Clasic, beneficiari persoane juridice – 173.300.500 lei
• Programul Rabla Clasic, beneficiari instituții publice – 15.000.000 lei
• Programul Rabla Plus, beneficiari persoane fizice – 115.500.000 lei
• Programul Rabla Plus, beneficiari persoane juridice – 202.303.000 lei
• Programul Rabla Plus, beneficiari instituții publice – 15.000.000 lei

Potrivit Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, din 02.02.2022, beneficiază de prima de casare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are domiciliul sau reşedinţa în România;

b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere;

d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat, potrivit prevederilor prezentului ghid;

e) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;

f) a prezentat producătorului validat informaţii privind distrugerea şi radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, potrivit prevederilor prezentului ghid;

g) achiziţionează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here