UPDATE: Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat oficial faptul că persoanele interesate să participe la programul “Rabla 2013” o pot face începând cu 10 iunie.

Totodată, a fost publicată şi lista colectorilor validaţi la care pot apela persoanele fizice în vederea casării maşinilor mai vechi de zece ani.

Lista colectorilor validaţi poate fi consultată AICI.
________

ŞTIREA INIŢIALĂ: Începând cu data de 10 iunie, persoanele interesate vor putea să-şi caseze maşinile prin intermediul programului “Rabla 2013”, conform informaţiilor furnizate agenţiilor Agerpres şi Mediafax de către Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

AFM-ul va semna în cursul acestei zile protocoalele cu colectorii înscrişi în program, iar apoi le va distribui acestora tichetele valorice.

Apoi, pe site-ul AFM-ului se va publica şi lista finală a colectorilor validaţi.

CE ACTE ÎŢI TREBUIE LA CASARE?

Mediafax scrie că cei care vor dori să-şi caseze maşinile se vor putea adresa oricărui colector validat de AFM şi vor avea nevoie de următoarele acte:

actul de identitate (original + copie);

certificatul de înmatriculare al maşinii (original + copie legalizată);

cartea de identitate a maşinii (original + copie legalizată);

actul doveditor (în original) de la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în cazul în care din certificatul de înmatriculare/cartea de identitate a maşinii nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria maşinii;

certificatul de atestare fiscală (în original) din care să rezulte că maşina e înregistrată pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar acesta nu are obligaţii de plată la bugetul local.

Acte necesare în cazuri speciale:

certificatul de moştenitor/sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă (original + copie legalizată);

o împuternicire notarială – dacă certificatul de moştenitor/sentinţa civilă atestă că sunt mai mulţi moştenitori (original + copie);

o decizie emisă de autoritatea tutelară teritorială – dacă moştenitorul este un minor, dacă e vorba de o persoană care e pusă sub interdicţie sau dacă e vorba de o persoană asupra căreia a fost instituită curatela (original + copie legalizată);

certificatul de căsătorie/orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui (original + copie legalizată);

documentul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu/reşedinţă (original + copie);

împuternicirea notarială prin care proprietarul desemnează altă persoană să facă operaţiunea de casare în numele său (+ copie) şi actul de identitate al împuternicitului (original + copie).

CE TREBUIE SĂ ŞTII DESPRE “RABLA 2013”?

• Programul se desfăşoară într-o singură etapă şi va ţine până pe 20 noiembrie;
• Programul se adresează persoanelor (fizice/juridice) care deţin maşini mai vechi de zece ani şi intituţiilor publice care deţin maşini mai vechi de cinci ani;
• Sunt disponibile în total 20.000 de tichete (17.000 pentru persoanele fizice, 3000 pentru persoanele juridice şi instituţiile publice*);
• Valoarea tichetului este de 6500 de lei (1500 de euro);
• La achiziţionarea unei maşini noi se va putea utiliza un singur tichet valoric;
• Tichetul este transferabil;
• Tichetul poate fi utilizat în termen de 45 de zile;
• Proprietarul unei maşini va obţine certificatele de distrugere, de radiere şi tichetul în maximum zece zile;
• Repartizarea tichetelor se face în funcţie de numărul de maşini mai vechi de zece ani din parcurile auto din fiecare judeţ în parte;
• Se vor acorda facilităţi suplimentare pentru cei care vor să-şi achiziţioneze maşini ecologice prin programul “Rabla”.

* RECTIFICARE: Deşi iniţial s-a anunţat că vor fi 17.000 de tichete pentru persoanele fizice şi juridice şi 3000 pentru instituţiile publice, apoi s-a anunţat că doar persoanele fizice vor beneficia de 17.000 de tichete, urmând ca instituţiile publice să împartă cele 3000 de tichete şi cu persoanele juridice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here