Prin Hotărârea nr.247, publicată în Monitorul oficial nr. 265 din 14 aprilie a.c., executivul a dispus modificarea H.G.nr.621/2005 – actul normativ în materie, cu modificările şi completările ulterioare,  în scopul de introduce un regim mai clar de recuperare şi reciclare.

Hotărârea de guvern introduce anexe cu parametri privind ambalajelor care sunt considerate reutilizabile, în atenţia operatorilor economici care produc ambalaje reutilizabile. Producătorii de ambalaje sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple.

Este, de asemenea, stabilită etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de ambalare, la nivel naţional, pentru perioada 2007-2012 şi începând cu anul 2013.

Prin modificările aduse actului normativ de bază, operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deşeuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piaţa naţională, cu răspundere diferenţiată pe categorii.

● Operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională.

● Operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă.

● Operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje.

Responsabilităţile operatorilor economici se pot realiza individual, pentru deşeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională sau prin intermediul unui operator economic autorizat de către o comisie constituită la nivelul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Procedura, criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală şi anulare a licenţei de operare, precum şi procentajul minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie pentru aceşti din urmă operatori economici, componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor.

● Operatorii economici care achiziţionează direct produse ambalate şi/sau ambalaje de la operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sau care supraambalează produse ambalate individual, precum şi operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafaţa mare, au obligaţia să se asigure că operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produsele comercializate sunt incluşi în lista întocmită de Administraţia Fondului pentru Mediu cu operatorii care introduc pe piaţă produse ambalate sau care le supraambalează.

● Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare, au obligaţia să asigure pentru aceştia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată.

Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.

● Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje rezultate de la exploatarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor au obligaţia valorificării/încredinţării acestora către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie.

Autorităţile administrativ-teritoriale au obligaţia să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, inclusiv a deşeurilor periculoase de ambalaje, astfel încât să se obţină cel puţin 3 fracţii, respectiv hârtie/carton, plastic şi metal, sticlă, în vederea îndeplinirii prevederilor din planul judeţean de gestionare a deşeurilor, prin serviciul public de salubrizare, precum şi prin colectarea în vederea valorificării a deşeurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, de către un operator economic colector autorizat.

Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerţului.

● Se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv.

● Până la sfârşitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piaţă pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţii detaliate în actul normativ de modificare a HG nr.621/2005.

● Au fost, de asemenea, modificate condiţiile de raportare privind gestionarea ambalajelor, către Ministerul Mediului şi Pădurilor, precum şi informaţiile care trebuie incluse în aceste raportări.

Operatorii economici autorizaţi care valorifică deşeuri de ambalaje sau le incinerează în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, iar lista acestora se face publică pe site-ul ministerului.

*

Hotărârea de modificare a HG nr. 621/2005 a intrat în vigoare la dată publicării, mai puţin prevederile referitoare la contravenţii care intră în vigoare la 30 de zile de la această dată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here