Notă: Din prima parte a subiectului puteţi afla cum se concretizează protecţia cetăţenilor români în străinătate şi ce sunt agenţii de ocupare a forţei de muncă. Prima parte este aici.

Care sunt obligațiile agenților de ocupare a forței de muncă?

Acești agenți de ocupare a forței de muncă au obligația de a asigura includerea în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin și angajatul cetățean român a tuturor elementelor enumerate mai sus, cu excepția referirilor la durata contractului și a numărului de locuri de muncă în străinătate pentru care se încheie contractul.
În plus, aceștia au obligația de a asigura încheierea contractului individual de muncă și în limba română.
Cetăţenii români care lucrează în străinătate pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă, beneficiază în ţară de prestaţiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru şomaj sau de sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, dacă, în temeiul contractelor de asigurare încheiate, plătesc organelor competente din România contribuţiile corespunzătoare stabilite pe baza declaraţiilor privind veniturile lunare realizate în străinătate.
Controlul agenților de ocupare a forței de muncă cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea activității și a referirilor ce trebuie cuprinse în contractele încheiate cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate este realizat de personalul din cadrul Inspectoratului Muncii.

Contravenții

Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

1. Cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei – exercitarea de către agenţii de ocupare a forţei de muncă a activităţii de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate cu încălcarea prevederilor privind:
– condițiile ce trebuie îndeplinite de către un agent de ocupare a forței de muncă pentru a își putea desfășura activitatea de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate (de exemplu, neîncheierea cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă, nu sunt înregistraţi la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi au sediul etc.);
– elementele obligatorii ce trebuie să fie inserate în contractele încheiate cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, precum și includerea acestora în contractele individuale de muncă încheiate între angajatorul străin si angajatul cetățean român (de exemplu, lipsa referirilor în contracte privind: funcţia, meseria sau ocupaţia, durata timpului de muncă şi de repaus, tariful orar, salariul lunar şi datele de plată a salariului etc.);
– obligația agenților de ocupare a forței de muncă de a asigura încheierea contractului individual de muncă și în limba română.

2. Cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei – exercitarea activităţii de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate de către alte persoane juridice, în afara celor înfiinţate în România potrivit art. 42 şi 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca activitate principală „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă” cod CAEN – 7810, sau de către persoane fizice.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor detaliate mai sus se face de către personalul din cadrul Inspecţiei Muncii, împuternicit în acest sens.
————————————(P)————————————
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol:
 Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here