Cum se concretizează protecția cetățenilor români în străinătate?

Statul român asigură protecție cetățenilor români – cu domiciliul în România – care lucrează în străinătate.
Totuși, unele categorii din cadrul cetățenilor români care lucrează în străinătate li se aplică prevederi speciale de protecție stabilite prin legi naționale, internaționale, tratate și convenții la care România este parte.
Aceste legislații speciale se aplică cetățenilor români care se află în următoarele situații:
sunt angajaţii unor instituţii publice străine care sunt organizate şi funcţionează pe teritoriul altui stat decât România;
sunt angajaţii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor comerciale române;
sunt angajaţii unor organizaţii internaţionale cu sediul pe teritoriul altui stat decât România;
sunt angajaţii unor societăţi comerciale, persoane juridice române sau străine, care efectuează activităţi de transport internaţional.
În plus, este necesar ca autoritățile competente să depună tot efortul pentru a încheia acorduri, înțelegeri, tratate sau convenții cu autorități publice din alte țări pentru a stabili condiții de protecție pentru cetățenii români care lucrează în statele respective, dar domiciliază în România.
Astfel de tratate sau convenții vor avea, în mod obligatoriu, la bază:
principiul egalității de tratament și
aplicarea clauzelor mai favorabile prevăzute în legislația românească, străină sau internațională la care România este parte.
Prin acordurile, înţelegerile, tratatele sau convenţiile încheiate pe baza acestor principii vor fi stabilite cel puțin:
nivelul salariului minim;
durata timpului de lucru și de odihnă;
condiții generale de muncă, de protecție și de securitate a muncii;
asigurarea pentru accidente de muncă sau boli profesionale, dar şi pentru cele care intervin în afara procesului muncii.

Ce sunt agenții de ocupare a forței de muncă?

Pe teritoriul României pot desfăşura, în condiţiile legislației în vigoare, activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate societăţile comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filialele societăţilor comerciale străine, înfiinţate în România potrivit art. 42 şi 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca activitate principală „Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă” cod CAEN – 7810, denumite în continuare agenţi de ocupare a forţei de muncă.
Acești agenți au obligația de a prelucra datele cu caracter personal ale cetățenilor români cu domiciliul în România care solicită locuri de muncă în străinătate, cu respectarea legislației în vigoare (Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date).
Agenții de ocupare a forței de muncă pot desfășura această activitate de mediere dacă îndeplinesc următoarele condiții:
dispun de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, aşa cum acestea vor fi precizate în metodologia de aplicare a legii;
au încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă;
au organizat o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor;
au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă;
sunt înregistraţi la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi au sediul.
Contractele la care se face referire mai sus (cele care conțin oferte ferme de locuri de muncă) trebuie să cuprindă referiri la:
durata contractului;

numărul de locuri de muncă în străinătate pentru care se încheie contractul;

funcţia, meseria sau ocupaţia;

natura şi durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare;

durata timpului de muncă şi de repaus;

tariful orar, salariul lunar şi datele de plată a salariului;

sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale;

cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale;

durata, modul de acordare şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă;

condiţiile de muncă, măsuri de protecţie şi securitate a muncii;

posibilitatea transferării salariului în România;

asigurarea medicală a angajaţilor români, similar cu cea a cetăţenilor din ţara primitoare;

acordarea de despăgubiri angajaţilor români în cazul accidentelor de muncă, al bolilor profesionale sau al decesului;

condiţiile de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei;

asigurarea formalităţilor, stabilirea condiţiilor de transport din România în statul în care se asigură ofertele de locuri de muncă şi retur pentru angajaţii cetăţeni români şi membrii de familie care îi însoţesc sau îi vizitează, precum şi suportarea cheltuielilor aferente;

taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor angajaţilor cetăţeni români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale;

obligaţiile angajaţilor cetăţeni români în străinătate.

Notă:
În partea a doua a articolului puteţi afla care sunt obligaţiile agenţilor de ocupare a forţei de muncă şi care sunt faptele care constituie contravenţii. Partea a doua este aici.
––––––––––––––(P)––––––––––––––
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol:
 FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here