Legea nr. 138/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor intra în vigoare la 19 mai 2022.

În lista relelor tratamente asupra animalelor este introdusă şi zoofilia.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Române care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile sau încredinţarea lui unei asociaţii sau fundaţii de protecţia animalelor care are contract de prestări de servicii medicale veterinare cu un cabinet veterinar înregistrat conform legii.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:

a) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;

b) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei pentru înţărcare;

c) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferinţă.

 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:

a) folosirea animalelor sălbatice aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare;

b) folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situaţii decât pentru imobilizarea acestora;

c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

d) rănirea cu intenţie a animalelor.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani:

a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;

b) schingiuirea animalelor;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) zoofilia.

În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute, instanţa poate dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.

Nu constituie infracţiune:

a) fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal ca reacţie la atacul acestuia;

b) sterilizarea animalelor.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 de lei la 12.000 de lei nerespectarea următoarelor condiţii: 

  • un adăpost corespunzător;
  • hrană şi apă suficiente;
  • posibilitatea de mişcare suficientă;
  • a nu se folosi de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri;
  •  a nu se abandona şi/sau alunga un animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului
  • a nu se administra substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului;
  • a nu se despărţi puii de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă;
  • a nu folosi armele cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor.
  • a nu dresa un animal cu   mijloace de dresaj care să nu provoace traume psihice sau fizice, precum şi de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.
Dacă proprietarul a ucis animalul cu intenţie, fără drept, pe lângă sancţiunile aplicate, se aplică şi măsura confiscării animalelor. După caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here