Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, a derulat în perioada 3 – 21 martie 2011 o consultare sub forma unui sondaj derulat prin intermediul portalului www.immromania.ro şi la nivelul membrilor CNIPMMR privind necesitatea îmbunătăţirii prevederilor actualului Cod fiscal.

La sondajul derulat în perioada 3 – 21 martie 2011 au răspuns un număr de 109 societăţi comerciale.

Astfel, la prima întrebare – “Ce prevederi din actualul Cod fiscal consideraţi că trebuie modificate?” – propunerile aflate în topul răspunsurilor întreprinzătorilor au fost: diminuarea cotelor de asigurări sociale; reducerea la 19% a TVA; reducerea la 10% a cotei unice de impozitare.

La cea de-a doua întrebare – “Ce prevederi din actualul Cod fiscal consideraţi că trebuie abrogate (eliminate)?” – peste 63% dintre respondenţi au solicitat eliminarea limitării deductibilităţii cheltuielilor privind combustibilul.

În urma contabilizării rezultatelor acestui sondaj, CNIPMMR a realizat un amplu material în care solicită îmbunătăţirea Codului fiscal, formulând următoarele propuneri principale:

● diminuarea cu 5 procente a cotelor de contribuţii de asigurări sociale;
● reducerea TVA-ului la 19%, pentru relansarea economiei;
● creşterea la 75 000 euro a plafonului de înregistrare în scopuri de TVA;
● eliminarea limitării deductibilităţii cheltuielilor privind combustibilul;
● eliminarea obligaţiei IMM-urilor, ONG-urilor, patronatelor şi sindicatelor de a declara şi plăti lunar contribuţiile sociale şi revenirea la plata trimestrială;
● eliminarea penalităţilor de întârziere de 5% şi 15% şi menţinerea doar a dobânzii de întârziere;
● reglementarea acordării eşalonărilor la plată, în vederea sprijinirii IMM-urilor care în mod temporar au întâmpinat dificultăţi;
● armonizarea TVA-ului cu legislaţia europeană;
● definirea conceptelor de fond de salarii, consolidare si de holding;
● clarificări privind TVA-ul în cazul transferurilor de activităţi;
● Introducerea în Codul Fiscal a cadrului legal privind reducerile financiare, diferenţierea acestora de reducerile comerciale şi aplicarea disctinctă a TVA-ului pentru cele 2 categorii;
● aplicarea discriminatorie a exigibilităţii TVA la încasare pentru firmele care au încheiate contracte de achiziţiii publice;
● reglementarea tuturor prevederilor fiscale privind derularea proiectelor cu finanţare publică prin Codul Fiscal şi nu prin Instrucţiuni şi legi disctincte;
● înregistrarea şi sancţionarea cu penalităţi a datoriei aferentă obligaţiilor salariale în cadrul Proiectelor de Finanţare doar pe măsura încasării finanţărilor stabilite conform contractului de finanţare;
● CNIPMMR solicită aplicarea de dobânzi şi penalităţi identice pentru plăţile întârziate ale autorităţilor publice din achiziţiile publice şi din raporturile fiscale.

Sursa: Portalul naţional de Administraţie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here