Un comunicat al MFP, din 21 septembrie, arată că propunerile, aflate spre consultare pe site-ul instituţiei, la rubrica „Priorităţi strategice şi planuri de acţiuni ale MFP”, vizează modificări la Codul fiscal şi la Codul de procedură fiscală, la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, la OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, precum şi modificări ale unor proceduri interne. 

Măsuri de simplificare şi facilităţi fiscale propuse în sprijinul persoanelor fizice

Ministerul Finanţelor are în vedere:

  • extinderea documentelor acceptate ca dovadă a plăţii în relaţia cu instituţiile publice, pentru toate modalităţile de plată existente la nivel naţional (internet banking, mobile banking, terminale de plată şi ATM-uri aparţinând instituţiilor de credit). Se prevede reglementarea acceptării ca dovadă a plăţii, de către toate instituţiile publice, a documentelor care atestă realizarea tranzacţiilor atât la ghişeu, cât şi în online.
  • dezvoltarea metodelor electronice de blocare/deblocare a conturilor bancare în timp real între administraţia fiscală şi instituţiile de credit la care aceşti contribuabili au deschise conturi bancare.

Comunicatul MFP arată că din această toamnă, adeverinţele de venit şi certificatele de atestare fiscală vor putea fi cerute şi transmise online către instituţiile publice beneficiare.

  • introducerea unui regim special de TVA, simplificat, pentru agricultori. MFP propune un regim simplificat. Pentru livrările de produse agricole/serviciile agricole, agricultorii NU vor avea obligaţiile ce revin celor care aplică regimul normal de TVA, (respectiv să se înregistreze în scopuri de TVA după depăşirea plafonului de scutire de 220.000 lei, să colecteze TVA, emită facturi, să ţină jurnale de vânzare/cumpărare sau alte evidenţe în scopuri de TVA, să depună decontul de TVA etc). Măsura se aplică atât în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, cât şi a întreprinderilor individuale sau familiale. 

Impozite şi taxe locale

Propunerile MFP prevăd reintroducerea scutirii (aplicate până la 31 decembrie 2015) de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri şi pentru soţii/soţiile persoanelor cu handicap grav, accentuat şi cele încadrate în gradul I de invaliditate.

Totodată, de la începutul acestui an, beneficiază de scutire şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap, motiv pentru care se prevede scutirea şi pentru soţii/soţiile acestora. 

Facilităţi fiscale în sprijinul mediului de afaceri

Ministerul Finanţelor Publice propune:

  • extinderea perioadei de aplicare a facilităţii privind scutirea de impozit a profitului reinvestit. Sunt vizaţi toţi contribuabilii care investesc în active precum echipamente tehnologice, calculatoare și echipamente periferice, programe informatice.
  • acordarea de facilităţi societăţilor interesate de programe de calificare profesională. Se prevede introducerea în Codul fiscal a unor prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate de agenţii economici cu pregătirea teoretică şi/sau practică a elevilor şi studenţilor şi a altor categorii de persoane care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare într-un cadru instituţionalizat.
  • pentru societăţile care fac investiţii şi care, deşi nu au încă venituri, sunt obligate să aplice un regim ce nu le permite recuperarea pierderilor fiscale,  se propune posibilitatea de a renunţa la aplicarea regimului de impozitare pentru microîntreprinderi prin reducerea plafonului capitalului social la înfiinţare de la 25.000 euro la 10.000 euro (echivalentul a 45.000 de lei).
  • facilităţi pentru cei care îşi redobândesc codul de TVA în sensul acordării beneficiilor pierdute în perioada aferentă anulării codului. Astfel, acestora li se acordă dreptul să refactureze cu TVA către clienţi toate vânzările pe care le-au realizat în perioada în care nu au avut cod de TVA. Beneficiarii lor vor putea să deducă acest TVA pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care furnizorul a avut codul anulat. 

Măsuri de simplificare destinate mediului de afaceri

  • eliminarea obligaţiei de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care efectuează operațiuni intracomunitare (livrări intracomunitare, achiziţii intracomunitare ş.a).
  • suspendarea, până la data de 31 decembrie 2019, a obligaţiei depunerii a trei declaraţii informative (cod 392A, 392B și 393) prin care se reduc sarcinile administrative ce revin contribuabililor cu o cifră de afaceri mai mică de 220.000 de lei sau care prestează servicii de transport internaţional.
  • comercianţii angro şi en detail de produse accizabile pentru care accizele sunt deja plătite, nu vor mai avea obligaţia de înregistrare la autoritatea competentă. Măsura conduce inclusiv la eliminarea posibilelor sancţiuni cu amendă sau suspendarea activităţii pe o perioadă de la 1 la 3 luni.

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de vin liniştit nu vor mai avea obligaţia de constituire a garanţiei minime şi nici obligaţia de respectare a condiţiei referitoare la existenţa unui capital social minim, stabilit în funcţie de nivelul producţiei. Aceşti antrepozitari nu vor mai trebui să garanteze şi, implicit, să-şi blocheze sume în contul acestor accize.

În urma consultărilor preliminare ce vor avea loc în perioada următoare, Ministerul Finanţelor va supune dezbaterii publice un proiect de modificare a Codurilor fiscal şi de procedură fiscală. Consultarea preliminară, începută pe 21 septembrie, este complementară consultării publice ce va avea loc pe baza proiectului de act normativ. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii< /div>

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here