Nouă deputați și senatori de la UDMR au inițiat un proiect legislativ de modificare a Codurilor Penale, prin schimbarea condițiilor de încadrare a deținuților pentru eliberarea condiționată. De asemenea, documentul prevede reglementări noi cu privire la împărțirea deținuților, în funcție de pedepse, la regim închis, semideschis și deschis de închisoare.

Principalul argument al inițiatorilor este cel legat de numărul mare de condamnări pe care țara noastră le are la CEDO, ca urmare a condițiilor proaste din penitenciare: “Suntem conștienți că pe plan intern este foarte delicată punerea problemei adoptării unor acte normative prin care să se reducă supraaglomerarea din penitenciare, însă aceasta este singura modalitate prin care s-ar îmbunătăți considerabil condițiile de detenție și ar micșora sumele care ar putea fi alocate unităților penitenciare, iar pe de altă parte ar contribui la evitarea pronunțării unei hotărâri pilot de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin care România ar fi condamnată pentru neasigurarea condițiilor de detenție corespunzătoare persoanelor private de libertate”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Pedeapsa principală, în cazul unui concurs de infracțiuni, mai exact art. 39 Codul Penal, se modifică la alin. (1), lit. b:

„b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest maxim nu este îndestulător, se poate adăuga un spor care nu depășește jumătate din pedeapsa principală.” (articol vechi: când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite)

Cele mai multe articole de lege modificate sunt cele referitoare la reglementarea formei de acordare a eliberării condiționate, noile prevederi stabilind că persoanele aflate în ultimii 3 ani de pedeapsă pot cere această măsură, dar și persoanelecondamnate până la 10 ani, care au efectuat jumătate din pedeapsă (în loc de două treimi, cum este stipulat acum).

Art. 100. Alin. (1), lit. a) va avea următorul cuprins:

„a) Cel condamnat a executat cel puțin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel puțin două treimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani.”

Alin. (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiționată, după executarea efectivă a cel puțin o treime din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel puțin jumătate din durata pedepsei, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani.”

Parcurgerea etapelor de liberare condiționată este aceeași – se întrunește comisia specială de la penitenciar, care face o propunere pe baza documentelor cu privire la pedeapsa și zilele efectuate de deținut, dar liberarea condiționată este dispusă de către judecătorul de supraveghere, la instanță, printr-o decizie care poate fi atactă, la rândul ei, cu apel.

Proiectul redefinește regimurile de executare a pedepsei:

  • regimul închis – fapte comise cu violență, pedepse între 3-13 ani
  • regimul semideschis – fapte fără violență, pedepse între 3-13 ani/ fapte cu violență, pedepse între 1-3 ani
  • regimul deschis – fapte cu violență, pedepse de cel mult 1 an/ fapte fără violență, pedepse între 1-3 ani.

Articolul 96, referitor la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se abrogă.

Persoanele condamnate la închisoarea de până la un an, pot face zilele de detenție în arest la domiciliu.

Art. 381

„(1) În cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an executarea pedepsei se realizează în arest la domiciliu, cu excepția persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violență.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor condamnate care mai au de executat un an din pedeapsa inițială a închisorii mai mare de un an.”

Proiectul legislativ este în dezbatere publică de urgență la Senat, care este prima cameră sesizată.

Ai nevoie de Codul penal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here