20 Ianuarie, 2020

Propuneri AOAR pentru guvernul Ponta

Respectând o practică devenită deja tradiţie, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România adresează Executivului propuneri argumentate din partea mediului economic.

După astfel de mesaje adresate, în timp, guvernelor Boc şi Ungureanu, AOAR prezintă cabinetului Ponta un amplu pachet de propunerile pe care le consideră a fi de impact major pentru evoluţia economică din anul 2012, respectiv asigurarea unei creşteri economice minime de 1,5%. 

Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) înţelege prioritatea, acordată de Guvernul USL, adoptării de măsuri de natură socială, chiar în condiţiile economice incerte, aşa cum se prefigurează situaţia la nivelul trimestrului I din 2012.

AOAR solicită focalizarea cât mai rapid a atenţiei Guvernului şi miniştrilor ce conduc ministerele ale căror decizii au un impact economic deosebit, spre examinarea unor teme de interes major:

● Cadrul fiscal aplicabil de la 1 ianuarie 2013, în condiţiile în care Parlamentul deja a aprobat în Senat Pactul de Stabilitate Fiscală agreat de 25 state membre ale UE;

● Politicile publice, acţiunile, bugetele şi indicatorii de performanţă ce vor sta la baza Bugetului de Stat pentru anul 2013 (de dorit ar fi adoptarea unui buget multianual), cât şi ca argumente în negocierile ce se află în faza de finalizare la nivelul Comisiei Europene, cu referire la fondurile UE de care Romînia va beneficia în perioada 2014-2020;

● Programul vizând creşterea economică şi crearea de locuri de muncă (temă ce va fi abordată în mod excepţional la nivelul Comisiei Europene pe data de 23 mai, în pregătirea Consiliului European din 28-29 iunie 2012).

Pentru activitatea imediată, AOAR revine public cu propunerile pe care le consideră a fi de impact major pentru evoluţia economică din anul 2012, respectiv asigurarea unei creşteri economice minime de 1,5%:

1. Atragerea de fonduri structurale în perioada 2013-2020

● Utilizarea a cca. 140 mil euro din fonduri obţinute din privatizare, pentru finanţarea a cca. 80 proiecte aprobate de evaluatori externi în cadrul Axei Întreprinderi mari – creştere – productivitate.

Argumente: se asigură, astfel, capacităţi de export – import, în condiţiile în care unele din companii realizează producţie destinată în proporţie de peste 90% pentru export. În situaţia în care Comisia Naţională de Prognoză prognozează, pentru 2012, o scădere a ritmului exporturilor şi revenirea creşterii agresive a importurilor, va fi efectată în sens negativ balanţa comercială cu cca. 3% PIB în acest an, cu consecinţe asupra cursului de schimb şi a inflaţiei.

Proiectele depuse se referă la întreprinderi mari, care s-au angajat să creeze cca. 20.000 locuri de muncă; AOAR reaminteşte că, în perioada 2009-2011, Guvernul a acordat 19 ajutoare de stat, în valoare de cca. 190 mil. euro pentru crearea – aşa cum a promis – a cca. 3.800 locuri de muncă);

● Împuternicirea prin ordine la nivelul miniştrilor, sau chiar prin Decizie a Primului Ministru, a unor Echipe Operative (task force), detaşate pe cele mai mari şantiere (proiecte de zeci/sute de milioane de euro), aferente în special POS Transport şi POS Mediu, cu sarcina de a monitoriza şi sprijini respectarea graficelor de execuţie, informarea şi soluţionarea operativă asupra oricăror piedici birocratice, operative ş.a; transmiterea de rapoarte lunare către ministere/Guvern), evidenţiind evoluţia valorică/fizică a lucrărilor.

Argument:  urmărirea din Bucureşti a modului în care se derulează proiecte de valori de cca. 100 mil. euro este deficitară şi cu rezolvări lente a multora din problemele ce apar în implementare, aceste proiecte fiind realizate la nivel regional. În unele cazuri, echipele de implementare au experienţă redusă şi fac cu greu faţă volumului mare de birocraţie sau comportamentului incorect al unor executanţi.

● Solicitarea de rapoarte lunare din partea Prefecţilor (Preşedinţilor de Consilii Judeţene), cu privire la derularea proiectelor ce se finanţează din fonduri UE (cu accent pe programele operaţionale sectoriale aferente pentru transporturi şi mediu). Raportarea lunară a asigurării cofinanţărilor, inclusiv prin contractarea, de către autorităţile locale, de credite bancare cu garanţia statului (facilitate de guvern din 2011); semnalizarea piedicilor întâmpinate local, la nivelul băncilor comerciale;

Argument: prefecţii reprezintă Guvernul în teritoriu şi ei trebuie să cunoască/răspundă (împreună cu Preşedinţii de Consilii Judeţene, chiar primării) de modul în care se derulează marile proiecte finanţate din fonduri UE. Cetăţenii trebuie informaţi asupra rezultatelor activităţii autorităţilor locale.

2. Măsuri vizând reducerea evaziunii fiscale

● Obligarea ANAF de a structura cu prioritate activul de control (specializare) şi organizarea de controale sistematice şi la nivelul tuturor judeţelor în domeniile sensibile şi importante pentru evaziune fiscală: alcool, ţigări, petrol, produse agricole şi reducerea masivă a controlului asupra IMM-urilor, în special cele cu cifra de afaceri sub 100.000 euro;

● Reducerea la cel mult 4 plăţi anuale (faţă de cele peste 100 în prezent), valorificând experienţa Băncii Mondiale din alte ţări europene (inclusiv folosirea împrumuturilor de la Banca Mondială, pentru a face faţă deficitului de încasări din perioada de implementare, faza iniţială).

ARGUMENT: activul de control, limitat, nu trebuie “risipit” în controale nesemnificative, ca rezultate, “ignorând” domeniile sensibile ale economiei şi – evident – ocupând un loc minor în ansamblul activităţii ANAF (vezi rapoartele de activitate făcute publice);

● Direcţionarea prioritară a activului de control ANAF în domeniul TVA si al preţurilor de transfer (specializarea echipelor de control) şi raportarea distinctă a rezultatelor acestor controale

Argument: ANAF alocă resurse umane insuficiente acestor sectoare, cu rezultate modeste ale acţiunilor de control (vezi rapoarte de activitate şi – punctual – cazul Nokia);

● Garda Financiară să execute exclusiv (prioritar/majoritar) controale inopinate asupra mijloacelor de transport, îndeosebi pe traseele ce pleacă din vămi), depozitelor de toate tipurile

Argument: controale ce se suprapun peste activitatea ANAF (vezi rapoarte de activitate, respectiv obiective ale controalelor Gărzii Financiare. AOAR vine, în acest sens, cu exemplul pe care îl oferă Ordinul 12916/2012, semnat Comisarul Şef Arpad Csaba, privin implicarea Gărzii Financiare în obţinerea de date de la toate casele judeţene de sănătate!?).

3. Măsuri vizând relansarea econmică

● Selectarea şi publicarea investiţiilor (prioritare) a căror finanţare din resurse bugetare va fi asigurată in 2012.

Argument: se va putea urmări alocarea de resurse financiare/realizarea unor obiective de investiţii; intervenţii la apariţia de blocaje.

● Program vizând incălzirea a 1.000 obiective de interes public (şcoli, grădiniţe, primării, spitale ş.a.), cu sisteme utilizând pelete (asemenea sisteme mobilizează întreaga filieră a aşa-numitelor “servicii energetice – conform Agenda UE 2020);

Argument: crearea de locuri de muncă (producerea de pelete/la nivel naţional, transport pelete, montarea de cazane, întreţinere ş.a). Obiective Agenda UE 2020, volum activitate servicii; eficienţă energetică, protecţie mediu, rezolvare probleme sociale (ex.: vezi cazul oraş Bălan, Municipiul Brad în 2012).

● Susţinerea investiţiilor vizând construirea şi punerea în funcţiune, până în noiembrie 2012, a cel puţin 2.000 ha cu sere încalzite utilizând, pentru încălzirre, resurse regenerabile (garantarea de către Guvern prin FRGIMM). Un astfel de program “prima seră” ar fi similar programului “prima casă”.

Argument: asigurarea pieţei interne cu produse proaspete în sezonul rece, valorificarea resurselor energetice regenerabile, locuri de muncă, stimularea construcţiilor şi a investiţiilor private în anul 2012 , inclusiv cele ale capitalului autohton.

● Alocare maximă şi derulare proiecte – pe bază de standard de cost – a unui volum maxim de lucrari de izolare termică a clădirilor (obiectiv: creşterea eficienţei energetice, UE 2020; crearea locuri de muncă; antrenarea industriei locale)

Argument: eliminarea subvenţiilor la încălzire, începând cu 2013, Agenda UE 2020 privind creşterea eficienţei energetice, antrenarea industriei materialelor de construcţii, tâmplărie, vopseluri, crearea de locuri de muncă (posibila realocare de fonduri UE de 320 mil. euro). Efecte sociale importante.

4. Parteneriat public-privat

● In termen de 30 de zile, toate administraţiile judeţene (prefectul) să facă publice cel puţin 5 proiecte pe care le propun a fi abordate în sistem de parteneriat public-privat. Propunerile să aibă la bază cel puţin un studiu de pre-fezabilitate cu evaluarea certă a aportului public;

● Aprobarea prin Parlament a primelor 10-20 proiecte de importanţă naţională;

● Strategie în domeniul sănătăţii şi lansarea unor investiţii în regim de parteneriat public-privat acest scop.

Mesajul adresat Guvernului este semnat de dl. Cristian Pârvan, secretar General al AOAR.

*

Reamintim câteva din intervenţiile publice din partea AOAR, din ultimul timp:

■ AOAR apreciază că dezbaterile ocazionate de alegerile locale şi generale trebuie să ofere mediului de afaceri şi cetăţenilor, o perspectivă cât mai clară a viitoarelor măsuri de natură economice avute în vedere de administraţiile locale, administraţia centrală şi Parlament (Document de poziţie din 9 aprilie 2012);

■ AOAR a susţinut constant necesitatea realizării unor schimbări semnificative în administrarea sistemului de sănătate (Document de poziţie din 2 aprilie 2012);

■ AOAR a susţinut continuu necesitatea promovării unei politici publice în favoarea creşterii competitivităţii economiei romaneşti, pe orice cale posibilă (Comunicat de presă din 3 februarie 2012);

■ AOAR apreciază că România are resurse pentru a înregistra o creştere economică de cca 2%, în condiţiile în care Guvernul va întelege că, dincolo de acordurile cu FMI/CE, există răspunderea directă şi concretă a administraţiei centrale şi locale pentru punerea în acţiune a proiectelor ajunse în faza de realizare, indiferent de sursa lor de finanţare (Document de poziţie din 31 ianuarie 2012);

■ AOAR a salutat aprobarea de către Parlament, în decembrie 2011, a legii ce interzice exportul de gaze naturale (Document de poziţie, din 10 ianuarie 2012).

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu