Comisia de muncă a Senatului a aprobat un raport de respingere privind iniţiativa legislativă semnată de mai mulţi parlamentari pentru modificarea art.3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
Propunerea stipula creşterea alocaţiei pentru copii, începând cu 2014, de la 42 de lei la 200 de lei. Comisia de muncă a respins, de asemenea, un amendament care prevedea creşterea alocaţiei la 100 de lei din 2014 şi cel privind acordarea diferenţiată a alocaţiei în funcţie de veniturile părinţilor.
Motivaţia respingerii creştererii alocaţiei pentru copii diferenţiate în funcţie de veniturile părinţilor a fost argumentată de imposibilitatea discriminării copiilor pe motiv de venit, fără a se face şi o analiză de impact bugetar sau/şi macroeconomic al potenţialului de dezvoltare a copiilor din familii sărace prin creşterea acestui venit.
Totuşi, deşi art. 1 din Legea nr. 61/1993 prevede faptul că „se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare şi că beneficiază de alocaţe de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani”, există deja diferenţe de cuantum în funcţie de vârsta acestora fără a se ridica o excepţie de neconstituţionalitate pe motiv de vârstă, astfel, potrivit art. 3 alin. (1) din aceeaşi lege, „cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă (ISR – 500 de lei), după cum urmează:
a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la doi ani (sau de până la trei ani, în cazul copilului cu handicap);
b) 0,084 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi şi 18 ani”.
De asemenea, prevederile art. 49 alin. (2) din Constituţie nu limitează posibilitatea legiuitorului de a susţine diferenţiat copiii cu nevoi speciale sau din grupuri vulnerabile, ci menţionează această obligaţie de protecţie în sarcina statului: „Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege.”
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here