19 Februarie, 2018

Propunerea Comisiei Europene care le dă cetăţenilor dreptul la informare în cadrul procedurilor penale devine act legislativ

Miniștrii de justiție din UE au adoptat un nou act legislativ propus de Comisia Europeană pentru a le garanta persoanelor învinuite dreptul la informare în cursul procedurilor penale, arată Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Astfel, persoanele suspectate de comiterea unei infracțiuni vor fi informate cu privire la drepturile lor, într-o limbă pe care o înțeleg.

Această măsură va garanta că statele membre ale UE vor transmite tuturor persoanelor arestate – sau care fac obiectul unui mandat european de arestare – o Notă privind drepturile, în care sunt enumerate toate drepturile lor fundamentale în cursul procedurilor penale. După ce va intra în vigoare (la doi ani după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care se preconizează că va avea loc în câteva săptămâni), noul act legislativ se va aplica în aproximativ 8 milioane de proceduri penale în fiecare an, în toate cele 27 de state membre ale UE. Acest drept există în prezent numai într-o treime din statele membre.

Informaţii despre directivă

Directiva va garanta că poliția și procurorii oferă persoanelor suspectate informații cu privire la drepturile de care beneficiază. În urma unei arestări, aceste informații vor fi furnizate în scris de către autorități, sub forma unei Note privind drepturile, elaborată într-un limbaj simplu, uzual.

În momentul arestării, această notă va fi pusă sistematic la dispoziția persoanei suspectate de comiterea unei infracțiuni, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, și va fi tradusă, dacă este necesar.

Țările UE sunt libere să aleagă formularea exactă a notei; Comisia a propus un model în 22 de limbi ale UE. Se va oferi astfel o garanție de coerență persoanelor care traversează frontierele și se vor limita costurile de traducere.

Nota privind drepturile va conține detaliile practice referitoare la drepturile persoanelor arestate sau reținute, precum dreptul:

* de a păstra tăcerea;

* de a beneficia de asistență din partea unui avocat;

* de a fi informate cu privire la capetele acuzării;

* la interpretare și traducere în orice limbă pentru persoanele care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedura;

* de a fi aduse cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare;

* de a informa o altă persoană în legătură cu arestarea sau reținerea.

Nota privind drepturile va contribui la evitarea erorilor judiciare și la reducerea numărului de căi de atac introduse.

Context

În prezent, gradul de informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și învinuiți de comiterea unei infracțiuni, variază pe teritoriul UE. În unele state membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre se oferă informații scrise doar la cerere.

În temeiul articolului 82 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în scopul de a facilita recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare și de a îmbunătăți cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, UE poate adopta măsuri pentru a consolida drepturile cetățenilor UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE.

Dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare sunt consacrate la articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului.

În iunie 2011, Comisia a propus o a treia măsură de garantare a accesului la un avocat și a dreptului de a comunica cu rudele. În prezent, propunerea este dezbătută în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu