O propunere legislativa de completare a Codului fiscal , înregoistrată la Senat doreşte  introducerea unei noi categorii de proprietari care pot primi scutiri de la plata impozitului pe cladiri daca consiliul local decide acest lucru, pentru imobilele care se încadreaza in categoria „cladirilor verzi”. În acest sens, se propune o modificare la art. 456, alin. (2) din Codul fiscal.

Astfel, dacă ar ajunge să se aplice acest act normativ ar prevedea ca toate consiliile locale să poată hotari acordarea de scutire sau reducere a impozitului/taxei pe cladiri datorate şi pentru:

  • cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de investitii pentru utilizarea sistemelor de incalzire si de producere de energie electrica regenerabila prin: instalarea de panouri solare, pompe de caldura sau izolare termica a cladirilor cu materiale ecologice.

Potrivit expunerii de motive care însoţeşte propunerea legislativă, pactul ecologic european presupune implementarea unor facilitaţi privind imbunatatirea si extinderea utilizarii surselor de energie alternativa m Romania. „Uniunea Europeand este hotdrdtd sd devind, pdnd in 2050, primul bloc din lume care să fie neutru din punct de vedere climatic. Pentru aceasta este nevoie de investitii semnificative atât din partea UE f a sectorului public naţional, cat si din partea sectorului privat.

Planul de investifii pentru Pactul ecologic european – Planul de investitii pentru o Europă durabilă -prezentat va mobiliza investiţii publice si va contribui la deblocarea de fonduri private prin intermediul unor instrumente financiare ale UE, in special InvestEU, ceea ce ar duce la investitii in cuantum de minimum o mie de miliarde de euro.

Toate statele membre, regiunile fi sectoarele vor trebui să aibă o contribuţie la tranzitie, insă intensitatea provocărilor este diferită. Unele regiuni vor fi afectate în mod particular fi vor trece prin transformări economice şi sociale profunde. Mecanismul pentru o tranzitie justă va oferi sprijin financiar şi practic specific pentru a-i ajuta pe lucrători şi a genera investiţiile necesare în regiunile respective.

Sumele puse la dispozitie pentru atingerea obiectivelor sunt: (minim) 100 miliarde EURO, din care regiunile (in cazul nostru, macroregiunile, iar apoi localitatile) pot aplica pentru diverse proiecte cu scop final atingerea neutralitatii climatice pana in 2050.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here