Parlamentarii vor să scutească de la plata impozitului pe profit toate firmele care au făcut sponsorizări în timpul stării de urgență și stării de alertă, conform unei propuneri legislative initiate la Senat.

Inițiatorii susțin că numeroase companii private au avut initiative lăudabile de a sposnoriza instituții publice, spitale mai ales, sponsorizări care “au suplinit capacitatea statului român şi au fost mai mult decât binevenite, salvând vieţi şi asigurând materialele şi serviciile necesare protejării vieţii”. Astfel, statul trebuie să răspundă acum cu aceeași monedă și să ajute firmele respective, astfel încât aceste sponsorizări să fie deductibile integral de la impozitul pe venit, chiar dacă sumele depăşesc plafoanele actuale de deductibilitate prevăzute de lege, mai propun parlamentarii semnatari ai propunerii.

Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Articolul 25, alin. 4, lit. i se modifică si va avea următorul continut:

  1. i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
  2. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelo
  3. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul sponsorizărilor şi/sau mecenat efectuate pe durata stării de alertă sau a stării de urgenţă, care au drept obiect achiziţionarea de servicii şi produse necesare combaterii fenomenului care a cauzat instaurarea stărilor de urgenţă şi/sau alertă, nu se aplică nivelul valorii minime de la punctele 1 şi 2 anterioare. Sumele aferente cheltuielilor acestor sponsorizări şi/sau mecenate se deduc integral din impozitul pe profit datorat in exerciţiul financiar curent, prin derogare de ia valorile limitative de la punctele 1 si 2 anterioare.

În cazul sponsorizărilor efcctuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (4A1).

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarca acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora. în aceleaşi condiţii, la flecare termen de plată a impozitului pe profit.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here