Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 51/1995 vizează introducerea posibilității votului electronic ca alternativă la sistemul votului clasic, se anunţă pe pagina Uniunii Naţionale a Barourilor din România. 

„Pandemia generată de noul coronavirus SARS-COV2 a impus o serie de restricții care au o puternică influenţă asupra activităţii şi funcţionării organelor deliberative. Restricțiile cu privire la ţinerea adunărilor afectează posibilitatea majorității structurilor deliberative, formate din sute sau mii de oameni, de a-și îndeplinii atribuțiunile specifice. În această categorie se găsesc adunările generale ale avocaților din barourile din România, care în lipsa reglementării unei forme în care să poată adopta deciziile care incumbă din perspectivă legală, sunt în imposibilitate de a îşi îndeplini atribuţiile, întrucât posibilitatea ședințelor cu participare fizică – prevăzute în Legea nr. 51/1995, nu sunt astăzi posibile şi, dacă ascultăm previziunile, este posibil ca situaţia să mai dureze”. scrie sursa citată,

Conform propunerii legislative, Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 54, se introduce un nou articol, articolul 541, cu următorul cuprins:

„Art. 54 (1) Atât în cazul Adunării generale ordinare sau extraordinare, cât şi în cazul Adunării generale de alegere a organelor de conducere a Baroului, Consiliul Baroului poate hotărî ca votul să se desfăşoare prin mijloace electronice.

(2) În situația prevăzută la alin 1, cvorumul va fi stabilit în raport de numărul total al membrilor Baroului care şi-au exprimat opțiunea de vot, cu respectarea, după caz a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) şi (4), respectiv a art. 54 alin. (21).”

(3) Consiliul Baroului va face public, pe site-ul Baroului, cu cel puțin 30 de zile înaintea datei Adunării generale în care va fi utilizată procedura de vot electronic, regulamentul de utilizare a votului electronic, care va conţine garanţii cu privire la securitatea şi corectitudinea procesului de vot şi de respectare a secretului votului în cazul Adunării Generale de alegere a organelor de conducere.

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost înregistrată pentru dezbaterea în Senat, ca primă Cameră sesizată, în data de 27 aprilie 2020, se mai arată pe pagina Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here