Senatul va dezbate o propunere legislativă care încadrează cele trei categorii – asistenții sociali, logopezii și sociologii în normele legislative privind personalul plătit din fonduri publice, și ca atare, drepturile care decurg din aceste norme.

Mai exact, cele trei categorii, angajate ai unor unități sanitare, au fost excluse de la mărirea salariului de bază aferentă anului 2020 din art. 1 al Legii nr. 64 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fiind printre singurele categorii de personal cu studii superioare care nu beneficiază de mărirea salariului de bază aferentă anului 2022. Legea sus-menționată a îndreptat greşeala excluderii personalului din sistemul sanitar care ocupă funcţiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut şi profesor CFM din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar nu a luat în calcul și aceste trei categorii – asistenții sociali, socilologii și logopezii.

Propunerea prevede trecerea asistenţilor sociali pe acelaşi nivel de salarizare cu psihologii, în conformitate cu Anexa II, capitolul I, punctul 3, subpunctul 3.2, ambele categorii profesionale având acelaşi nivel de pregătire universitară, precum şi statut de profesii reglementate prin legi speciale, fiind profesii liberale.

Lege pentru modificarea Legii nr. 64 din 21 mai 2020, pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  • Articolul I, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  1. La articolul 38, du pa alineatul (4A3) se introduce un nou alineat, alineatul (4A4), cu următorul cuprins:

(4A4) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), personalul din sistemul sanitar care ocupa funcţiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, profesor CFM, asistent social, logoped şi sociolog potrivit anexei nr. II, beneficiază, începând cu data de 1 iulie 2020, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.

  • Articolul 1, alineatul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  1. La anexa nr. II capitolul l punctul 2 litera b) subpunctul b.l, numerele curente 5-7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“5 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut; principal S 4733 1,89
6 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut S 4259 1,70
7 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut; debutant S 3950 1,58

(3) Articolul I, alineatul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  1. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b) subpunctul b.3, numerele curente 1-3 se modifica şi vor avea următorul cuprins:
“1 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut; principal S 5050 2,02
2 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut S 4545 1,82
3 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut; debutant S 4215 1,69″

(4) Articolul I, alineatul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  1. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b) subpunctul bA, numerele curente 5-7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“5 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut; principal S 4508 1,80
6 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut S 4087 1,63
7 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut; debutant S 3950 1,58″

(5) La Articolul I, după alineatul 9 se introduc 3 noi alineate, alineatele 10, 11 şi 12, cu următorul cuprins:

  1. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b) subpunctul b.l, numerele curente 11- 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“11 Psiholog, asistent social; principal S 4905 1,96
12 Psiholog,asistent social; specialist S 4388 1,76
13 Psiholog, asistent social; practicant S 4130 1,65
14 Psiholog stagiar, asistent social debutant S 3950 1,58″
  1. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b) subpunctul b.3, numerele curente 7-10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Psiholog, asistent social; principal S 5234 2,09
8 Psiholog,asistent social; specialist S 4682 1,87
9 Psiholog, asistent social; practicant S 4407 1,76
10 Psiholog stagiar, asistent social debutant S 4215 1,69″
  1. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b) subpunctul b.4, numerele curente 11- 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“11 Psiholog, asistent social; principal S 4672 1,87
12 Psiholog,asistent social; specialist S 4179 1,67
13 Psiholog, asistent social; practicant S 4000 1,60
14 Psiholog stagiar, asistent social debutant s 3950 1,58″

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here