Senatul va dezbate o propunere legislativă de modificare și completare a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, astfel încât la alegerile parlamentare din 2020, cetățenii români cu drept de vot din străinătate, să poată vota de vineri până duminică.

Argumentele schimbărilor sunt cele de extindere a măsurilor deja luate pentru alegerile prezidențiale din anul 2019, când votul în Diaspora a ținut 3 zile. Totodată, se prevede ca în eventualitatea în care alegătorii stau la coadă la ora 21, duminică, la închiderea votului, să se prelungească exercitarea dreptului de vot până la ora 24.

La articolul 82, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:

„(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), votarea la secţiile din străinătate se desfăşoară şi pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12.00 şi se încheie la ora locală 21.00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7.00 şi se încheie la ora locală 21.00.

(5) În zilele de vineri şi sâmbătă, la încheierea programului de votare prevăzut la alin. (4), preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, în prezenţa celorlalţi membri, iau următoarele măsuri:

a) sigilează urnele de vot;

b) încheie un proces-verbal, în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite şi numărul alegătorilor prezenţi la vot;

c) se asigură că toate materialele electorale se află în localul de vot;

d) sigilează căile de acces în localul de vot.                                                 ,

(6) În fiecare zi, la începerea programului de votare prevăzut la (4), ridicarea sigiliilor se va face de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare.

(7) La sediile secţiilor de votare se afişează la loc vizibil ora la care începe, respectiv se încheie votarea.

(8) Localurile secţiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video.”

Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 88 (1) La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului de vot.

a) Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot.

b) Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21,00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot.

c) Alegătorii aflaţi în situaţiile prevăzute de alin. (2) şi (3) pot vota până cel mult la ora 24,00.

d) La ora 21,00, urna specială trebuie să se afle în localul secţiei de vot.”

De asemenea, propunerea legislativă prevede ca între cele trei zile de votare să se instituie o procedură de sigilare a urnelor precum şi a accesului în localul de vot şi consemnare în procese verbale a numărului de buletine de vot folosite, respectiv rămase de folosit, pentru evitarea oricăror suspiciuni legate de gestionarea materialelor votării şi a voturilor exprimate. Și pentru că cei mai mulți cetățeni români din străinătate votează pe liste suplimentare, ceea ce implică un timp mai mare de vot, inițiativa stabilește ca aceste liste suplimentare să fie generate electronic, astfel încât românii din diaspora să poată vota direct pe tabletă.

La articolul 84, litera e) a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, are domiciliul sau reşedinţa în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale; în cazul în care persoana este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă secţie de votare, preşedintele biroului electoral al acelei secţii de votare va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens şi va radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”. Alegătorul care votează în străinătate semnează pe un dispozitiv electronic.”

După dezbaterile din Senat, propunerea legislativă va fi trimisă Camerei Deputaților, forul decizional.

Ai nevoie de Legea 208/2015? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here