Senatorii vor dezbate un proiect de lege care prevede ca acțiunile din instanță care vizează despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale și morale decurgând din vătămări ale integrității fizice și/sau psihice să fie taxate cu suma de 100 lei, la fel ca în cazul cererilor privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice.

Inițiatorii justifică măsura prin faptul că la modificarea Codului penal, infracțiunea de vătămare corporală din culpă a fost schimbată, astfel că vătămările corporale ce necesită pentru vindecare cel mult 90 zile nu mai fac obiectul unei infracțiuni, așadar nu mai sunt incriminate nici faptele care au drept urmări vătămări ale integrității fizice și/sau psihice. Mai mult, date oficiale arată că doar 10% din
din cazurile de vătămare corporală ce rezultă în urma accidentelor de circulație sunt evaluate medico-legal la peste 90 zile de îngrijire medicală, intrând astfel sub incidența legii penale. Mai bine de 90% din cazuri sunt în sfera răspunderii civile și implicit angajează răspunderea autorului sau a asigurătorului în ceea ce privește obligația de despăgubire, conform legislației din domeniul răspunderii civile auto obligatorii RCA.

Față de această situație juridică, Consiliul Superior al Magistraturii s-a pronunțat în ședința din 4 mai 2017,plenul hotărând în unanimitate sesizarea ministrului Justiției cu propunere de modificare a OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în sensul în care acțiunile și cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale și morale decurgând din vătămări ale integrității fizice și/sau psihice trebuie să fie scutite de la plata taxei judiciare de timbru. În Parlamentul României exista la acea dată un proiect de lege pentru aprobarea OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru în ansamblul său, iar ministrul Justiției a formulat un amendament la proiect în sensul celor dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, amendamentul fiind admis de Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera Deputaților. Deoarece proiectul de lege în cauză nu a putut fi finalizat nici până în prezent, existând opinii divergente asupra altor prevederi, s-a realizat proiectul de lege în discuție.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru se completează după cum urmează:

La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) acţiunile şj cererile având ca object despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale și morale decurgând din vătămări ale integrităţjj fizice şi/sau psihice se taxează cu 100 lej”.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here