Măsurile de reducere a pagubelor în urma unui seism puternic trebuie modificate de urgență, susțin mai mulți parlamentari care au depus un proiect de lege la Camera Deputaților. Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor va fi completată astfel încât persoanele care locuiesc în clădiri cu bulină să fie asistate gratuit pentru întocmirea documentației necesare pentru renovarea imobilului.

Proiectul impune și obligativitatea proprietarilor de a accepta consolidarea clădirii, dar și înființarea unui Fond și a unei Comisii la nivelul Ministerului Dezvoltării, care să se ocupe strict de aceste probleme.

De asemenea, inițiativa cuprinde și modificări privind scutirea de taxe, pentru persoane fizice și juridice, pe timpul consolidării clădirilor încadrate la clasa I de risc seismic.

Art. 2. După alineatul (7), se introduce un nou alineat, (71), cu următorul cuprins:

„Pe întreaga durata a procesului de întocmire a documentațiilor cadastrale, proprietarii și asociațiile de proprietari, persoane fizice sau juridice, vor beneficia de consiliere și asistență din partea compartimentelor de specialitate din cadrul primăriilor.”

Art. 18. Alineatul (2)

„Proprietarii de spații publice cu altă destinație decât cea de locuință situate în construcții cu destinația de locuință încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public sunt scutiți de la plata impozitului pentru spațiul deținut, pe durata execuției lucrărilor de intervenție.”

Și autoritățile locale sunt scutite de orice taxă de timbru, tarife, comisioane pentru cererile adresate instanțelor, pentru cazurile de executare a ucrrilor de consolidare.

Pe timpul lucrărilor, sunt interzise activitățile care presupun organizarea de evenimente cu mai mult de 50 de persoane, astfel că teatrele, muzeele, obiectivele turistice sau sediile unor firme care aveau în plan astfel de evenimente, vor fi închise.

Proprietarii care nu vor permite accesul autorităților pentru renovarea clădirilor vor fi obligați prin instanțele judecătorești, unde se vor cita părțile prin ordonanță preșidințială, adică procese care durează câteva zile.

Art. 5. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„În vederea prevenirii unui potențial dezastru provocat de cutremure, proprietari și deținătorii cu orice titlu ai construcțiior supuse reglementărilor prezentei ordonanțe au obligația de a permite intrarea în imobilele pe care le dețin, pentru desfășurarea activităților de expertizare, cadastrare, proiectare sau de execuție a lucrărilorde intervenție a construcțiilor sau a altor asemenea lucrări. În acest scop, persoanele respective vor fi înștiințate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea lucrărilor.”

Proiectul de lege a fost deja adoptat de Senat și va intra în dezbatere la Camera Deputaților, care este forul decizional.

Ai nevoie de OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here