Hotărârea nr. 85/2022 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007 este în vigoare de la 10 iunie 2022. 

Potrivit acesteia, promovarea în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, se face prin examen, organizat la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă curţile de apel.

Curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea organizează inclusiv examenul pentru promovarea în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor din circumscripţia acestora.

În cazul examenului pentru definitivare în funcţie a specialiştilor IT, tematica pentru examen cuprinde subiecte prin care să se asigure verificarea cunoştinţelor în domeniul informatic.

Data şi tematica examenului de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori ale examenului pentru promovarea din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare se stabilesc de colegiul de conducere al instanţei sau parchetului care organizează examenul.

Informaţiile se aduc la cunoştinţă prin afişare şi, atunci când este cazul, se comunică instanţelor sau parchetelor din circumscripţia curţii de apel sau parchetului de pe lângă curtea de apel care organizează examenul, cu cel puţin 30 de zile înainte de data de examen.

De asemenea, hotărârea prevede că vor fi declaraţi admişi, în limita posturilor scoase la concurs, candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar până la data afişării rezultatelor.

La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidaţii care au vechimea cea mai mare în funcţia în care sunt încadraţi, candidaţii care au vechimea cea mai mare la instanţa/parchetul la care funcţionează.

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute, dar care nu au fost admişi ca urmare a lipsei posturilor vacante pot fi promovaţi în posturile care se vacantează la instanţa sau parchetul pentru care a fost organizat concursul, în termen de 6 luni de la afişarea rezultatelor concursului, dacă nu au fost sancţionaţi disciplinar până la această dată.

Cererea de valorificare, adresată conducătorului instanţei care a organizat concursul, va fi însoţită de un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanţei sau parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea; în raport se va preciza dacă respectivul candidat a fost sancţionat disciplinar după data întocmirii primului raport şi până la data valorificării rezultatului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here