26 Februarie, 2018

Proiectul de lege privind modificarea Legii privind performanţa energetică a clădirilor a fost aprobat

Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri, 18 aprilie a.c., proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

„Scopul proiectului de lege este acela de a oferi o protecţie specială persoanelor care beneficiază de o locuinţă, în sensul că este informată în legătură cu performanţa energetică a clădirii pe care doreşte să o cumpere sau să o închirieze. Costul eliberării unui certificat energetic este estimat între 250 şi 600 de lei, în funcţie de suprafaţa clădirii sau apartamentului”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.

Conform proiectului de act normativ, se va introduce obligativitatea afişării certificatelor de performanţă energetică la clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice, cu o suprafaţă utilă de peste 500 mp.

Începând cu 9 iulie 2015, va fi obligatorie afişarea certificatului de performanţă energetică pentru clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau pentru instituţiile care prestează servicii publice cu o suprafaţă utilă de peste 250 mp.

De asemenea, se va mai introduce obligativitatea analizării introducerii sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atât la construirea clădirilor noi, cât şi în cazul renovării majore a clădirilor existente.

În acelaşi timp, în proiectul de lege se precizează că investitorii şi proiectanţii trebuie să ia toate măsurile ca, începând cu 31 decembrie 2020, consumul de energie al clădirilor să fie aproape egal cu zero.

De asemenea, o altă prevedere este aceea de a se realiza bănci de date specifice eficienţei energetice în clădiri, în vederea fundamentării planurilor naţionale de economisire a energiei şi de reducere a dioxidului de carbon, de utilizare a surselor alternative de energie etc.

În acelaşi timp, se va institui, prin Inspectoratul de Stat în Construcţii din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, controlul certificatelor de performanţă energetică, a rapoartelor de audit energetic şi a rapoartelor de inspecţie ale sistemului de încălzire şi/sau climatizare.

Nu în ultimul rând, se vor stabili faptele care sunt considerate contravenţii şi modalitatea de sancţionare a acestora.

Pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor, în conformitate cu prevederile art. 10 din Directiva 2010/31/UE, prin actul normativ se instituie posibilitatea iniţierii unor programe de sprijin financiar, în principal prin:

a) utilizarea fondurilor structurale sau a fondurilor din pragrame-cadru la care se poate recurge;

b) eficientizarea utilizării fondurilor de la Banca Europeană de Investiţii şi de la alte instituţii financiare publice;

c) coordonarea mai bună a utilizării fondurilor Uniunii Europene cu cele naţionale, precum şi din alte forme de sprijin, în vederea stimulării investiţiilor în eficienţa energetică.

Proiectul de act normativ adoptat miercuri transpune în legislaţia naţională Directiva 2010/31/UE, obligaţie pe care o au toate statele membre până la 9 iulie 2012. Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbătut şi aprobat în procedură de urgenţă şi va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Context

În vederea elaborării certificatelor de performanţă energetică a clădirilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de autoritate competentă, a organizat atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, până în prezent fiind atestaţi peste 1.300 de specialişti.

De asemenea, Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente acesteia, au fost notificate Comisiei Europene.

Sursa: Guvernul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu