În urma şedinţei de astăzi, deputaţii au adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale.
Proiectul a fost adoptat cu 247 de voturi „pentru”, 14 voturi „împotrivă” şi patru abţineri.
Camera Deputaţilor este cameră decizională în cazul acestui proiect de lege.

Modificări şi completări aduse de forma adoptată de Senat

Înainte să ajungă pe ordinea de zi a deputaţilor, proiectul de lege a fost adoptat de către senatori în şedinţa din 15 aprilie.
Forma adoptată de Senat aduce o serie de modificări şi completări la OUG nr. 13/2013, aşa cum s-a arătat prin articolul scris de Eugen Staicu, printre care se numără:
• furnizorii de servicii poştale trebuie să contribuie la cheltuielile administrative ale autorităţii de reglementare prin plata unui tarif de monitorizare;
• odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 13/2013, nu se mai pot stabili drepturi speciale/exclusive privind furnizarea de servicii poştale, iar cele deja existente vor înceta;
• dacă se estimează că din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal va rezulta un cost net care va fi o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, va exista posibilitatea intervenirii cu fonduri publice;
• mecanismul de compensare se va baza pe contribuţiile furnizorilor de servicii poştale şi/sau ale utilizatorilor;
• abrogarea dreptului de subvenţionare încrucişată;
• trimiterile poştale care nu au putut fi livrate vor fi păstrate de furnizor timp de 18 luni de la data depunerii;
• nu vor fi despăgubite beneficiile nerealizate şi nici pagubele suferite în mod indirect;
• se va introduce un capitol special referitor la emiterea şi comercializarea timbrelor şi efectelor poştale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here