20 Februarie, 2018

Proiectele care prevăd investiţii în exploataţiile forestiere au nevoie de autorizaţie de mediu

Un comunicat din partea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, din 19 august a.c., precizează că beneficiarii fondurilor europene acordate pentru investiţii în exploataţiile forestiere prin PNDR de către APDRP, trebuie să obţină autorizaţia de mediu pentru proiectele contractate.

Astfel, în urma publicării Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr.1298/2011 pentru modificarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, proiectele care prevăd desfăşurarea de activităţi de exploatare forestieră vor avea nevoie de autorizaţie.

Inainte de intrarea în vigoare a acestui Ordin, toti titularii care s-au prezentat la Agenţiile de Protecţie a Mediului au primit un document prin care erau informaţi ca autorizaţia de mediu nu este necesară. În acest moment, pentru aceeaşi activitate, cei care se prezintă după apariţia Ordinului nr. 1298/2011 primesc un document în care se precizează necesitatea emiterii unei autorizaţii de mediu.

In urma discuţiilor purtate între APDRP şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), a fost stabilit faptul că ambele documente sunt valabile. Însă, în conformitate cu Instrucţiunile de plată, precum şi cu Procedura de autorizare plăţi aprobată, beneficiarul de fonduri europene nerambursabile trebuie să depună la ultima cerere de plată, pe lângă alte documente, şi pe cele eliberate de autorităţile de mediu.

În concluzie, ultima tranşă de plată va fi efectuată de către APDRP numai după obţinerea de către beneficiar a autorizaţiei de mediu şi depunerea acesteia la dosarul cererii de plată.

*

Cadru legal

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul mediului şi dezvoltării durabile a aprobat, prin Ordinul nr. 1798/2007, Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu.

Anul aceasta, Procedura a fost modificată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1298 din 28 aprilie (publicat în Monitorul Oficial nr. 316 din 9 mai 2011). Pentru scopurile informării de mai sus, reţinem precizarea că, pe cale de excepţie faţă de conţinutul listei de activităţi scutite, titularii activităţilor de exploatare forestieră au obligaţia de a solicita şi a obţine autorizaţia de mediu.

Acelaşi act de modificare mai prevede că depunerea solicitării pentru emiterea şi obţinerea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră se realizează la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Autorizaţia de mediu se emite pentru o perioadă de 10 ani şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii de exploatare forestieră şi obligaţiile privind protecţia mediului.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu