Printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă, pus în dezbatere publică la Ministerul Finanţelor, se stabileşte aplicarea sistemului de impozitare cu reținere la sursă a veniturilor realizate din contracte de activitate sportivă încheiate conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Reglementări actuale

În prezent, potrivit Codului fiscal, veniturile din activitatea sportivă sunt încadrate în categoria veniturilor din activităţi independente respectiv, prestări de servicii, în baza unor contracte de activitate sportivă.

Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepţia venitului net anual obținut pe baza normelor de venit și a venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală.  

Impozitul anual datorat se stabileşte de către contribuabil prin autoimpunere în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net din activitatea independentă.

Ce se schimbă?

Conform modificărilor introduse prin proiectul de OUG, contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.

Plătitorii de venituri, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, au și obligaţia de a calcula, de a reţine, de a plăti și de a declara impozitul corespunzător sumelor plătite în baza contractelor de activitate sportivă.

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut și se reține la sursă, de către plătitorii de venituri, la momentul plății.

Plătitorii de venituri precizați anterior (persoane juridice sau alte entităţi) nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi plăţii impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către asocierile fără personalitate juridică, precum şi către entităţi cu personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

Contribuţii sociale obligatorii

Pentru veniturile realizate în baza contractelor de activitate sportivă, regimul fiscal aplicabil în domeniul contribuției de asigurări sociale (CAS) și al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) va fi cel prevăzut pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, obținute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuțiile sociale, plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească CAS și CASS, precum și să depună declarația – formular D112. Declarația se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părți se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reținerii și plății contribuțiilor sociale prin reținere la sursă, precum și venitul ales pentru care datorează CAS, în anul în curs. Nivelul contribuțiilor calculat și reținut la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la concurența contribuției aferente venitului ales precizat în contract pentru CAS, respectiv până la concurența contribuției aferente a 12 salarii minime brute pe țară, pentru CASS.

Reținerea la sursă a contribuțiilor sociale în cazul veniturilor din contractele de activitate sportivă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuțiile. În situația în care venitul cumulat din aceste surse este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii declarației unice, la termenele și în condițiile stabilite.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here