Președintele PSD, Liviu Dragnea a iniția un proiect de lege care prevede aplicarea cotei 0 (zero) de TVA pentru mai multe domenii: la cumpărarea locuințelor de către orice persoană fizică, la construcțiile căminelor de copii, de bătrâni sau alte așezăminte sociale, dar și majorarea plafonului de scutire pentru IMM-uri, astfel încât un număr mai mare de astfel de întreprinderi să se încadreze în categoria celor care nu sunt plătitori de TVA.

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal este argumentată prin faptul că se sprijină sectorul serviciilor sociale, dar și al restului populației la o locuință, fără suportarea TVA.

În plus, în cadrul serviciilor de difuzare de publicitate prin mass-media se va aplica aceeai cotă redusă de TVA de 0%, pentru stimularea acestui sector.

Aceeași măsură este prevăzută și pentru unele servicii din agricultură, pentru îmbunătățirea acestora: “livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol”, se mai arată în expunerea de motive a proiectului. În acest moment, cota aplicată acesor servicii este de 9%.

Art. 291. După alineatul (3) se introduce alin. (31) cu următorul cuprins:

„(31) Cota redusă de 0% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:

a) Livrarea locuințelor, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către persoanele fizice

b) Livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari

c) Livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap

d) Livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării  în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței

e) Serviciile de difuzare de publicitate prin mass-media

f)Livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării și plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice în sectorul agricol.”

Conform altor prevedri, Codul Fiscal se modifică și pentru mărirea plafonului până la care IMM-urile sunt scutite de plata TVA, de la 65.000 de euro cât este acum, până la 88.500 euro. Tot pentru întreprinderile mici, înființate înainte de 2017, precum și cele înființate în în ianuarie-februarie 2017, dar și de la data de 1 martie 2017, se vor aplica scutiri de TVA:

  • persoanele impozabile înregistrate în scopuri TVA anterior anului 2017 pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din noul Cod Fiscal, după data de 1 martie 2017, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent, respectiv 2016 şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei
  • persoanele impozabile înfiinţate cu data de 1 martie au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr 227/2015, dacă depăşesc plafonul de scutire de 300.000 lei, în perioada 1 martie – 31 decembrie 2017

Solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se depune la organele fiscale între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă.

Proiectul de modificare a Codului Fiscal este în dezbatere publică la Senat, care este prima camera sesizată. După ce va primi avizele consultative de la Guvern şi de la Consiliul Legislativ, va intra la vot și apoi va fi trimis la Camera Deputaților, care este forul decizional. 

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here