Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat în dezbatere publică un proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri.

Prezentul Regulament stabilește Procedura privind modalitatea de plată a sumelor destinate cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu în cartea funciară a imobilelor cuprinse în aceste planuri, iniţiate ca urmare a contractării acestora de către unităţile administrativ-teritoriale în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (29) – (34) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

Aşadar, proiectul prevede că imobilele aflate pe parcelele de teren deja înscrise în cartea funciară vor beneficia de cadastrare gratuită, dacă:

  • imobile înscrise anterior în cartea funciară;
  • imobile cuprinse în titlurile de proprietate emise anterior recepționării planului parcelar, dar neînscrise în cartea funciară;
  • imobile cuprinse în titlurile de proprietate emise ulterior recepționării planului parcelar;
  • imobile reprezentând terenul aflat la dispoziţia comisiei locale de fond funciar.

Nu fac obiectul decontării potrivit prezentului Regulament:

a) imobilele pentru care au fost deschise cărțile funciare în baza lucrărilor de înregistrare sistematică realizate prin finanțare din fonduri publice în cadrul altor proiecte;

b) imobilele pentru care sunt în derulare contracte care au ca obiect lucrări de înregistrare sistematică.

Beneficiarii sunt unitățile administrativ-teritoriale, respectiv comunele, orașele și municipiile, reprezentate de autoritățile administrației publice locale.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here