ACTUALIZARE (23 iun.): Procedura de restituire a fost publicată în Monitorul Oficial. Mai multe informaţii găsiţi în acest articol.
__________

După cum am semnalat recent, Ministerul Finanţelor (MFP) şi Ministerul mediului şi schimbărilor climatice au pregătit un proiect de ordin comun privind procedura de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

După prezentarea de ansamblu a proiectului de ordin, venim şi cu detalii pe situaţii specifice, astfel cum sunt precizate în Procedura din Anexa 1 la acest act normativ propus spre aprobare.
Procedura reglementează distinct efectuarea plăţii – de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) sau de către Administraţia Fondului pentru Mediu, după natura obligaţiilor pentru fiecare dintre aceste autorităţi – a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Restituirea sumelor prin ANAF

Contract de leasing. Contribuabilul care, în baza unei hotărâri judecătoresti executorii, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent din subordinea ANAF. Procedura de restituire urmează dispoziţiile art. 117 din Codul de procedură fiscală.
În situatia în care, prin hotărâri judecătoreşti executorii, instanţele dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule / taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei dispuse de instanţele de judecată, se va proceda astfel:
a) în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal, respectiv sunt arondaţi aceleiaşi unităţi a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul competent în decizia de restituire, respectiv în graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile;
b) în situaţia în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondaţi la unităţi diferite ale Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica “cod fiscal plătitor” codul fiscal al societăţii de leasing şi la rubrica “cod fiscal beneficiar” codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.

Acte necesare. La cererea de restituire se anexează, în vederea verificării acestora, hotărârea judecătorească executorie, în copie legalizată, precum şi actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie. Cererea de restituire, însoţită de documentele arătate, se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală din graficul stabilit este următoarea:
a) pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei comunicării graficului, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, organului fiscal competent;
b) pentru următoarele tranşe anuale perioada de restituire este:
– pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia dintre următorii patru ani,
– pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii patru ani.

Tranşele anuale. Prin tranşă anuală se înţelege cota-parte de 20% din:
a) taxa pe poluare pentru autovehicule / taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
b) cheltuielile de judecată;
c) alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti.

Calculul dobânzii cuvenite contribuabilului se efectuază până la data plăţii tranşelor anuale, astfel cum este menţionată în borderou, respectiv în înştiinţarea de restituire sau nota privind restituirea unor sume, după caz, ori până la data stabilită prin hotărârea judecătorească executorie.

Restituirea sumelor. În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar în cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat de aceștia, fie în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea  unor sume.

Programarea pe zile. În situatia în care contribuabilul nu se prezintă la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa. Dacă până la sfârşitul fiecărui an contribuabilul nu se prezintă la unitatea Trezoreriei Statului în vederea ridicării sumei cuvenite, plata acestora se va efectua odată cu tranşa următoare sau, în cazul ultimei tranşe, la data stabilită de contribuabil prin solicitarea acestuia.

Restituirea sumelor prin Administraţia Fondului pentru Mediu

În vederea restituirii sumelor prevăzute de alin.(1) al art. XV din O.U.G. nr. 8/2014, contribuabilul depune la Administraţia Fondului pentru Mediu o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la proiectul de ordin, împreună cu documentaţia necesară.
Administraţia Fondului pentru Mediu emite decizia de restituire la care anexează graficul tranşelor anuale aprobate la restituire şi efectuează restituirea aplicând în mod corespunzător prevederile aplicabile în cazul când obligaţiile sunt de resortul ANAF.
Administraţia Fondului pentru Mediu transmite informatic situaţia cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, și restituite de către aceasta, în cel mult cinci zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.
Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare de monitorizarea tranşelor anuale astfel cum acestea au fost stabilite prin graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.
—————————————–(P)—————————————–
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol:
 Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here