O propunere legislativă înregistrată la Senat pentru dezbatere propune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule si tractoare agricole sau forestiere până la momentul achitarii amenzii, daca aceasta nu a fost achitata în termen de 60 de zile de la sanctionare.

Proiectul de lege propune modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modifrcarile si completarile ulterioare.

Potrivit expunerii de motive care însoţeşte proiectul,  în România avem un nivel scazut de achitare a amenzilor rutiere. Principala problema este aceea ca unitatile administrativ teritoriale nu au instrumente pentru a incasa amenzile si a le transforme în venit la bugetul local.

Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale prevede că procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.

Consultaţi proiectul AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here