Guvernul a adoptat un proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene. Proiectul revede majorarea cuantumului minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele.

Potrivit proiectului, cuantumul minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele naționale este diferențiat, după cum urmează: a) pentru premiul I – 1000 de lei; b) pentru premiul al-II -lea – 700 de lei; c) pentru premiul al- III-lea – 500 de lei; d) pentru mențiuni – 300 de lei.

În prezent valorile primite de olimpici sunt:

  • 300 de lei – premiul I;
  • 200 de lei – premiul II;
  • 100 de lei – premiul III;
  • 35 de lei, în cazul mențiunilor

De asemenea, se precizează că de bursa de performanță pot să beneficieze și elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular.

Autoritățile administrației publice locale pot acorda din bugetele proprii, premii pentru elevii care au obținut performanțe deosebite la olimpiade naționale și internaționale și la concursuri și competiții naționale și internaționale .

Proiectul mai introduce noi prevederi în Legea Educaţiei privind elevii din Ucraina. Astfel, pentru anii școlari 2022-2023 și 2023-2024, cetățenii ucraineni cu statut de elev în sistemul național de învățământ românesc, au dreptul să se înscrie în clasa a- IX-a, fără susținerea evaluării naționale, pe locuri speciale, și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, în conformitate cu prevederile unei proceduri aprobată prin ordin al ministrului educației, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Absolvenții clasei a-VIII- a pot fi înscriși în clasa a –IX-a, fără susținerea evaluării naționale, și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, dacă au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Procedura de înscriere va fi aprobată prin ordin al ministrului educației, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here