Personalul tehnic-economic-secretariat-administrativ (TESA) din cadrul Spitalelor de Pneumoftiziologie (TBC) nu mai beneficiează de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase – reprezentând 85% din salariul de bază – odată cu intrarea în vigoare a Legii salarizării unitare. Motiv pentru a fost depus la Senat un proiect legislativ prin care se propune corectarea acestei situaţii.

La ora actuală, prin reglementările Legii-cadru nr. 153/2017, beneficiază de acest spor doar personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar  sanitar din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale.

Iniţiatorii propunerii legislative spun că sunt zeci de angajați TESA în aceste spitale, pentru care sporul pentru condiții deosebit de periculoase era acordat potrivit vechilor reglementări, condițiile de muncă nefiind schimbate, ci doar legea, în defavoarea personalului:

“[…] în prezent, fără să se fi schimbat condiţiile în care se desfăşoară activitatea personalului TESA din cadrul Spitalelor de Pneumiftiziologie, toate locurile de muncă ce sunt parte integrantă din structura organizatorică a acestor unități spitalicești prezintă factorul de risc de îmbolnăvire profesională reprezentat de bacilul Koch sau de alți germeni infecțioși care fac parte din categoria noxelor profesionale specifice mediului de muncă, fără ca aceste noxe să poată fi cuantificate cantitativ.”, se mai susține în expunerea de motive a proiectului.

Anexa II din Legea–cadru nr. 153/2017

Art. 7.

(1) În raport cu condițiile în cre se desfășoară activitatea, pot fi acordate, pentru întregul personal din unitățile sanitare și unitățile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

b) pentru condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, (…), epidemii deosebit de grave și alte asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății, cuantumul sporului este de până la 85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabilește de conducerea fiecărei uități sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de siste sanitar și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.

h)  pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

Proiectul legislativ așteaptă avizul Guvernului și pe cel al Consiliului Legislativ, apoi va intra la dezbateri în Senat, care este prima cameră sesizată.

Ai nevoie de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here