Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă din cadrul serviciilor sociale oferite de către furnizori privaţi (ONG-uri) ar putea fi scutit de la plata impozitului pe venit, conform unei propuneri legislative de modificare a Codului fiscal, pusă în dezbatere publică la Senat.

Iniţiatorii măsurii susţin, în expunerea de motive, că numărul furnizorilor privaţi de servicii sociale acreditaţi este în creştere, aceştia aducând “specialişti şi cunoştinţe care vin în sprijinul statului şi îmbunătăţesc vizibil domeniul serviciilor sociale, crescând calitatea serviciilor oferite”. Mai exact, la data de 31 decembrie 2017, dintr-un total de 3.254 de furnizori acreditaţi, se înregistrau:

  • 1.236 furnizori publici/de stat;
  • 2.108 furnizori privaţi (1.762 de organizaţii neguvernamentale, 157 de culte recunoscute de lege şi 99 de operatori economici).

În plus, serviciile sociale oferite de către furnizorii privaţi ONG-uri prin personalul de specialitate (asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, terapeuţi etc.) sunt caracterizate de o calitate ridicată, echitate, costuri reduse şi inovaţie iar includerea acestor persoane în rândul celor exceptate de la plata impozitului pe venit, similar personalului din IT şi cercetare-dezvoltare, ar avea un impact bugetar anual nesemnificativ, conform iniţiatorilor propunerii legislative.

Astfel, proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal introduce un alineat nou după alineatul (4) al art. 60:

“Art. 60

Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili: […]

(41) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzue la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat cu entităţi nonprofit şi/sau unităţi de cult care sunt furnizorii de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.”

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here