Ministerul Transporturilor a publicat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră.

În prezent, legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, numită în continuare lege, este legea de transpunere a Directivei 2008/96/CE în legislația națională.

La data de 26.11.2019 a intrat în vigoare Directiva (UE) 2019/1936 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, având data limită de transpunere 17.12.2021.

Astfel a apărut necesitatea transpunerii și implementării Directivei (UE) 2019/1936, cu scopul sporirii gradului de siguranță rutieră și reducerea pierderilor umane, materiale și financiare cazuate de accidentele rutiere.

Proiectul de ordonanță are în vedere următoarele schimbări:

  • realizarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi auditului de siguranţă rutieră pentru proiectele de infrastructură rutieră care vizează și drumurile județene, având în vedere numărul foarte mare de accidente care se produc pe această categorie de drumuri.
  • introducerea conceptului de inspecţie de siguranţă rutieră specifică, definit ca analiza bazată pe inspectarea la fața locului a unui drum sau tronson de drum existent, pentru a identifica condițiile periculoase, deficiențele și problemele care cresc riscurile de producere a accidentelor grave.
  • eliminarea noțiunii de inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară.
  • efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodică în regim de liberă practică de către auditorii de siguranță rutieră desemnați de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
  • introducerea conceptului de evaluare a siguranței rețelei rutiere pe categorii de siguranță rutieră. Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va realizea prima evaluare a siguranței rețelei rutiere, pe cel puțin trei categorii, în funcție de nivelul de siguranță al fiecărui tronson, până cel târziu la sfârșitul anului 2024, actualizând datele cel puţin o dată la 5 ani.
  • implementarea ratingului de siguranță rutieră pentru întreaga rețea rutieră în exploatare si întocmirea unui plan de acțiune privind organizarea și efectuarea inspecției de siguranță rutieră specifică pe tronsoanele rutiere cu niveluri scăzute ale ratingului de siguranță identificat;
  • realizarea unui sistem național pentru raportarea voluntară, accesibil online tuturor utilizatorilor drumurilor, pentru a facilita colectarea detaliilor privind evenimentele transmise de utilizatorii drumurilor și de vehicule și a oricăror altor informații legate de siguranță care sunt percepute de cel care informează, ca fiind un pericol real sau potențial pentru siguranța infrastructurii rutiere.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here