Guvernul a aprobat astăzi ordonanța de urgență care modifică și completează Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, dar și Legea 151/2010, privind serviciile integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.

Prin acest act normativ, se asigură accesul imediat și nediscriminatoriu la serviciile conexe actului medical pentru toate persoanele diagnosticate în spectrul menționat anterior, cu sau fără tulburări psihice, dar și pentru stabilirea mecanismului de decontare a acestor servicii, respectiv stabilirea răspunderii de malpraxis pentru psihologii care vor acorda aceste servicii conexe.

În plus, prin această ordonanță de urgență, Autoritatea Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România este autorizată temporar să distribuie un medicament neautorizat, necesar tratamentului pacienților cu autism, achiziționat de Ministerul Sănătății de la Global Drug Facility(GDF), cu finanțare din Fondul Global și va permite astfel utilizarea acestuia în programele naționale de sănătate publică, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Potrivit preambulului documentului, soluţiile legislative preconizate prin Legea nr. 58/2022 pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii nu acoperă integral problematica privind modul de acordare a serviciilor conexe destinate persoanelor cu tulburări din spectrul autist, în sensul că acest act normativ a introdus o nouă categorie de furnizori care pot intra în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, care nu era prevăzută și în Legea nr. 95/2006, fără a reglementa în totalitate condițiile acordării acestor servicii.

Având în vedere că acest fapt conduce la imposibilitatea aplicării dispozițiilor astfel
introduse prin Legea nr. 58/2022, tratând în mod discriminatoriu categoriile de furnizori
de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate,
Ținând cont de faptul că dispozițiile Legii nr. 58/2022 utilizează o terminologie
neunitară referitoare la persoanele cu tulburări din spectrul autist ceea ce determină
imposibilitatea identificării clare a beneficiarilor acestor servicii conexe actului medical, se mai arată în preambului proiectului adoptat.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here