Senatorii vor dezbate o propunere legislativă care prevede ca scutirea de impozit pe profitul reinvestit să se aplice şi în cazul mijloacelor de transport auto noi, nu doar în domeniul IT, așa cum stipulează acum Codul fiscal.

„Prezenta propunere extinderea sferei de aplicare a scutirii impozitării profitului reinvestit pentru una dintre cele mai importante categorii de mijloace fixe – mijloace de transport auto noi. Această categorie de active fixe este una dintre cele mai costisitoare, dar și care poate genera efecte de antrenare de la 1 la 10 în economia României”, argumentează inițiatorii, mai mulți parlamentari liberali, în expunerea de motive.

Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, impactul bugetar ar fi de peste 200 milioane de lei anual, pentru următorii 4 ani. Domeniile în care această măsură ar avea efecte benefice ar fi:

  • agricultura – mecanizarea lucrărilor agicole este o necessitate;
  • transportul de marfă național și internațional, domeniu care are puternice tendințe de relocare;
  • transportul public de călători, realizat de municipalități sau concesionat către operatori economici;
  • creșterea capacităților de transport fluvial și naval, în contextul în care România reprezintă poarta răsăriteană a transportului pe apă.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 22 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Este scutit de impozit profitul reinvestit în următoarele categorii de mijloace fixe:

a) În echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

b) În mijloace noi de transport auto pentru persoane, mijloace noi de transport auto pentru mărfuri, de transport naval și aerian, mijloace noi specifice pentru transportul specific urban de călători. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.3.2. Mijoace auto, prevăzută în Hotărârea nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004. Prin mijloace de transport noi se înțelege mijloacele de transport prevăzute la art. 266 alin. (3) din Codul fiscal.”

Propunerea legislativă va primi avizele Guvernului și Consiliului Legislativ, în următoarele săptămâni, apoi va intra la vot în Senat. Pentru a fi adoptată, inițiativa trebuie adoptată ulterior în Camera Deputaților, forul decizional.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here