Ministerul Muncii a publicat un proiect de Ordonanţă care prevede majorarea salariilor pentru mai mulţi bugetari. Mai exact, se propune modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Se introduce un nou alineat la art.17, care prevede următoarele :
– Personalul implicat în elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 50%.

Si personalul din cadrul Institutului Național de Statistică precum și din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică beneficiază, începând cu luna august 2022, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.

Documentul mai prevede că  funcționarii publici din cadrul aparatului Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, și din instituțiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora să beneficieze, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.

De asemenea, personalul contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din cadrul direcțiilor regionale și județene de
statistică să beneficieze, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.

Proiectul propune şi modificarea OUG nr.130/2021. Se introduc urmatoarele prevederi:
– acordarea, prin excepţie de la prevederile alin.(1), începând cu luna august 2022, a unei pătrimi din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021.
– acordarea, începând cu luna august 2022, pentru personalul nouîncadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, în perioada ianuarie-iulie 2022, a unei pătrimi din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna iulie 2022.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here