O propunere legislativă înregistrată la Senat prevede modificarea modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Prezenta propunere legislativă oferă posibilitatea retragerii temporare a dreptului de şedere în România a cetăţeanului străin împotriva căruia s-a emis un ordin de protecţie.

Se propune astfel modificarea legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, în sensul în care oferă instanţei de judecată, cu ocazia judecării ordinului de protecţie, posibilitatea stabilirii măsurii retragerii dreptului de şedere a străinului împotriva căruia s-a emis ordinul de protecţie.

Instanţa va putea institui măsura din oficiu, la cererea procurorului sau a victimei. Instituirea măsurii nu este obligatorie, fiind lăsată la aprecierea instanţei, în funcţie de natura şi gravitatea faptelor, împrejurările cauzei şi persoana agresorului.

Măsura devine executorie odată cu emiterea ordinului, deci nu este suspensivă de executare prin formularea căii de atac. Organul de executare este Poliţia Română, respectiv Inspectoratul General pentru Imigrări.

Se mai propune ca retragerea dreptului de şedere a străinului care este şi tată, nu îl exonerează pe acesta de obligaţia sa de a da întreţinere copilului. Astfel, dacă străinul are un copil din afara căsătoriei cu cetăţeanul român, acesta va fi obligat în continuare să ofere întreţinere şi pe durata interdicţiei temporare de a se afla pe teritoriul României.

Măsurile concrete de exercitare ale acestei obligaţii sunt stabilite conform dreptului comun, de instanţa de tutelă. Propunerea legislativă include şi această măsură printre cele care, odată încălcate de către agresor, se pedepsesc cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Propunerea legislativă mai reglementează şi dreptul expres al victimei ca, în temeiul puterii ordinului de protecţie şi cu încuviinţarea judecătorului, să-şi poată lua bunurile personale din locuinţa agresorului, fără alte proceduri judiciare suplimentare.

Potrivit expunerii de motive, datele finale transmise de Inspectoratul General al Poliţiei Române Asociaţiei Filia, în 2020, Poliţia a înregistrat 26.809 de loviri şi alte violenţe în familie. 22.864 de fapte au fost comise la domiciliu. 91 la sută dintre agresori sunt bărbaţi, iar 80 la sută dintre victime sunt femei şi fete.

Violenţa în familie nu cuprinde doar violenţa fizică, ci şi pe cea verbală, psihologică, economică, socială sau chiarspirituală. Actele de manipulare, de inducere a unei stări de anomie, depresie, anxietate, precum şi comportamentul sadic al unor agresori de a-şi determina victima să sufere continuu reprezintă forme tot mai des întâlnite ale violenţei în familie.

O parte dintre aceste noi tipuri de violenţă în familie, recunoscute, de altfel, de legea românească prin art. 4 din Legea nr. 217/2003, sunt săvârşite şi de cetăţeni străini care au reşedinţa temporar pe teritoriul României. Aceştia vin, a priori, în scop de muncă sau studii pe teritoriul României şi dezvoltă relaţii de concubinaj sau de familie cu cetăţeni români şi străini care se bucură de protecţia legii române în materie de familie, de multe ori rezultând şi copii.

De asemenea, au fost constatate cazuri în care mediul de provenienţă a unor cetăţeni străini şi-a pus amprenta şi asupra capacităţii acestora de a înţelege legislaţia românească, caracterul de stat de drept şi democratic al României, precum şi sistemul nostru constituţional de drepturi şi libertăţi fundamentale.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here