Un proiect de lege privind completarea alin. (5) al art. 34 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania a adoptat tacit de Senat.

Iniţiatorii proiectului propun ca la alineatul (5) al articolul 34 din Legea nr. 165/ dupa litera d) să se introducă o noua litera, lit. e) cu urmatorul cuprins:

”e) dosarele constituite in baza cererilor formulate de persoane cu handicap grav sau beneficiare de pensie de invaliditate grad 1.”

Mai exact, prezenta initiativa legislativa propune largirea categoriilor de solicitanti care beneficiaza de prioritate la solutionarea dosarelor cu persoanele cu handicap grav, respectiv cele care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I.

Potrivit expunerii de motive care însoţeşte proiectul, prevederea are menirea de a le oferi acestor persoane vulnerabile, cu nevoi speciale si un orizont de timp la dispozitie limitat, posibilitatea de a se bucura de repararea unor grave nedreptati.ara o grava nedreptate.

Potrivit alineatul (5) al articolul 34 din Legea nr. 165/2013 se soluționează cu prioritate:

a)dosarele în care Secretariatul Comisiei Naționale a solicitat documente potrivit art. 21  (5);

b)dosarele în care, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, instanțele de judecată s-au pronunțat cu privire la existența și întinderea dreptului, precum și la calitatea de persoană îndreptățită;

c)dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoanele prevăzute la art. 33  (4).

d)dosarele în care s-au emis decizii privind propunerea acordării de despăgubiri/măsuri compensatorii de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România.

Proiectul poate fi consultat aici. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here