Completarea Registrului de evidenţă a zilierilor s-ar putea face şi săptămânal, nu doar zilnic, dacă un proiect de lege depus la Senat în acest sens va fi adoptat. Iniţiatorii măsurii consideră că această modificare este necesară pentru debirocratizarea sistemului.

În forma sa actuală, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri stabileşte că beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional iar registrul trebuie întocmit zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile acestora.

Proiectul legislativ modifică această prevedere, introducând posibilitatea întocmirii Registrului şi săptămânal:

“Art. 8

(1) Beneficiarul are obligația să înregistreze, în Registrul de evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmește zilnic sau săptămânal, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.”

De asemenea, se intervine şi asupra art. 11 din lege, după cum urmează:

“Art. 11

(1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remunerație al cărei cuantum şi mod de plată se stabilește prin negociere directă între părți, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(2) Cuantumul remunerației brute orare stabilite de părți nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru la sfârşitul zilei de lucru sau la sfârşitul săptămânii de către zilier și beneficiar.”

Aceste reglementări se vor aplica doar în cazul adoptării propunerii legislative în Parlament, ulterior promulgării şi publicării actului în Monitorul Oficial.

Ai nevoie de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here