Ministerul Afacerilor Interne a publicat în dezbatere publică un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. 

Prin proiect se propune stabilirea posibilității acordării unei sume forfetare în cuantum de 2000 lei/lună, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, în vederea acoperirii cheltuielilor de cazare pe teritoriul României direct familiilor şi persoanelor singure din Ucraina. 

Amintim că OUG nr. 15/2022 prevede proprietarii români de locuințe beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii ucraineni în limita a 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare.

Proiectul mai prevede că sprijinul financiar va fi acordat și după îndeplinirea perioadei de 4 luni consecutive, până la sfârșitul anului 2023, pentru persoanele din categoriile vizate de prezentul proiect de act normativ. După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive în care au beneficiat de suma forfetară de 2000 lei/lună, prezentul proiect de act normativ creează posibilitatea accesului gratuit la serviciile şi măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele care nu sunt încadrate în muncă pe teritoriul României.

În ceea ce privește sumele forfetare de 2000 lei/lună, acestea vor fi acordate în limitele sumelor alocate cu această destinație din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Sumele forfetare indicate mai sus se acordă pentru fiecare familie sau persoană singură, în cazul în care nu există familie.

În cea ce privește noțiunea de „familie”, potrivit proiectului este avut în vedere grupul de persoane format din soți, părinte/părinți și/sau copiii minori ai acestora, precum și persoana care are în creștere și îngrijire unul sau mai mulți copii minori.

Există şi o excepţie de la acordarea sumei forfetare de 2000 lei/lună – pentru persoanele cazate în taberele temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, precum și persoanelor care solicită ori beneficiază de protecție internațională în România, în cazul cărora se aplică normativele în vigoare specifice fiecărei categorii în parte.

În cazul persoanelor fizice care au găzduit, până la data intrării în vigoare a prezentului proiect de act normativ, cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, acestea vor beneficia de decontarea sumelor privind hrana și cazarea dacă depun cereri în acest sens, potrivit mecanismului de decontare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.336/2022. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here