Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică un proiect de lege entru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar. 

Proiectul prevede ca transferul de bani, valoare monetară sau monedă virtuală prin introducerea, transmiterea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului la aceste date, afectarea ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de bani, valoare monetară sau monedă virtuală, prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia.

Prezenta lege transpune art. 2 lit. b)-d), art. 3 – 7, art. 14, art. 16 și art. 18 alin. (4) din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria  L, nr.123 din 10 mai 2019.

În expunerea de motive se precizează că Directiva non-cash prevede, în art. 20 alin. (1), că statele membre ale Uniunii Europene au obligația de a o transpune în legislația națională până la data de 31 mai 2021 și are în vedere îndeplinirea următoarelor obiective:

– asigurarea că operațiunile de plată efectuate cu orice fel de instrument de plată fără numerar fie fizice (carduri bancare), fie virtuale (plăți efectuate prin intermediul aplicațiilor de plată mobilă), sunt incluse în sfera infracțiunilor atunci când aceste operațiuni sunt efectuate prin utilizarea în mod fraudulos a instrumentelor de plată fără numerar (obținute prin furt, însușire de pe nedrept sau falsificare) sau prin fraudă informatică;

– incriminarea furtului și deturnării datelor de autentificare privind plățile, precum și a vânzării și distribuirii ulterioare a acestora;

– armonizarea nivelului sancțiunilor stabilite în legislațiile statelor membre pentru infracțiunile definite în directivă;

– facilitarea schimbului de informații și cooperarea transfrontalieră;

– îmbunătățirea mecanismelor de raportare de către instituțiile financiare și alte entități private a fraudelor identificate în exercitarea obiectului lor de activitate;

– prevenirea activităților ilegale ce presupun fraude cu instrumente de plată fără numerar și asigurarea că victimele criminalității informatice au acces la asistență și sprijin; din această perspectivă, Directiva non-cash introduce măsuri de asistență și sprijin pentru victime – atât persoane fizice, cât și persoane juridice – pentru fraudele săvârșite prin utilizarea frauduloasă a datelor cu caracter personal.

Proiectul poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here