Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Amintim că, prin Ordonanța Guvernului nr.15/15.07.2022 au fost aduse modificări şi completări Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Astfel, potrivit prevederilor legislative menționate, în cazul încheierii unor contracte având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc, organizatorii de jocuri de noroc, respectiv prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului, după caz, datorează o taxă de promovare pentru activitățile de jocuri de noroc.

Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate încheiate și se achită către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat. Suma datorată se calculează de către plătitorii de taxe și se declară, până la termenul de plată, în declarația fiscală depusă la organul fiscal competent.

Având în vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, astfel:

– completarea Nomenclatorului obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, prin introducerea unei noi obligații, respectiv la poziția 86 ”Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc”;

– modificarea și completarea instrucțiunilor de completare a formularului, conform prevederilor legislative mai sus menționate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here