Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, 27 mai, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanţei parlamentare din iulie-august 2021.

Potrivit proiectului, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2021, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2021, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

Finanțe și economie:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;

3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

4. modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

5. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, cu completările ulterioare.

6. reglementări privind conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale ale unor operatori economici din industria de apărare care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

7. stabilirea unor măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare;

8. stabilirea unor măsuri temporare pentru funcționarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;

9. modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare;

10.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum și aprobarea aderării şi plăţii unor cotizații la organisme internaţionale;

11.modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional de bunuri;

12.modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dezvoltare, lucrăru publice și administrație

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritim, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2017.

Afaceri interne:

  • stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni.


Transporturi și infrastructură

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. reglementări privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere.

V. SĂNĂTATE:

1. modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Agricultură și dezvoltare rurală

– modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare.


Mediu, ape și păduri:

– modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare.

Cultură:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019;

3. modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Tineret și sport:

  • – modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de lege va trebui aprobat de Parlament. Acesta poate fi consultat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here