Autoritățile au pregătit o nouă variantă de proiect pentru prelungirea şomajului tehnic. Acesta prevede că după intrarea în vigoare a OUG și până la 31 martie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, ca urmare a efectelor produse de coronavirus, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Prezentul proiect de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului reglementează formele de sprijin pentru persoanele, angajaţi sau profesionişti, care vor intra sub incidenţa măsurilor de interzicere/suspendare/limitare a activităţilor economice şi cuprinde următoarele:

Pentru angajaţi:

  • Suportarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la 31 martie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de munca, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, a unei indemnizaţii de care beneficiaza salariaţii în cuantum de 75% din salariul de baza corespunzător locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 – nr. 318/2021.
  • De această măsurii beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.
  • Măsura se aplică şi salariaţiilor angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănatate publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care nu beneficiază de concediu medical şi care nu primesc indeinnizaţia de asigurării sociale aferente.
  • lndemnizaţia reglementată prin proiectul de act normativ este supusa impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
  • lnstituirea posibilităţii acordării angajatorilor a indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a decontării indemnizaţiei reglementate la art. 1 alin. (7) din OUG 132/2020, pentru aceeaşi perioadă din lună, dar pentru salariaţi diferiţi;
  • Instituirea posibilităţii acordării angajatorilor în aceeaşi lună calendaristică, pentru perioade diferite, pentru acelaşi salariat, a indemnizaţiei prevazuţă la art. 1 alin. (1) şi a indemnizaţiei reglementată la art. 1 alin. (7) din OUG 132/2020, în condiţiile legii.

Pentru profesionişti:

  • Suportarea din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii a unei indeinnizaţii de maximum 75% din caştigul salarial mediu brut reglementat prin Legea bugetului asigurărilor  sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021, astfel:

A) o indemniza|ie de 75% din caştigul salarial mediu brut reglementat prin legea anuala a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru:

  • persoanele fizice care obţin venituri din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996.
  • persoanele care au incheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;

B) o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din caştigul salarial mediu brut pentru persoanele prevâzute la art. 67 indice1 alin. (1) lit. a) – c) din Legea educaţiei fizice ii sportului nr. 69/2000, daca contractul de activitate sportiva a fost suspendat din iniţiativa structuri i sportive.

În ceea ce privește indemnizația de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, proiectul prevede extinderea şi la profesioniști aşa cum sunt prevăzuți de Codul Civil: persoane fizice ce desfășoară activități independente/profesii libere sau persoane fizice ce au realizat drepturi de autor şi alţii prevăzuţi la articolul 6 din OUG 111/2021.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here