Un proiect de lege  pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de munca a fost adoptat  marţi de Senat, potrivit senat.ro. Acesta prevede  abrogarea literei a) din articolul 211 din Legea dialogului social nr. 62/2011.

Lit. a) din art. 211 din legea 62/2011 prevede că măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani, pot fi contestate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoștință de măsura dispusă;

Totodată se propune ca la articolul 268 alineatul (1) din Codul muncii litera a) să se modifice. Se propune următorul cuprins:

„a) in termen de 45 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata in scris decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca;”

În prezent Codul muncii prevede un termen de 30 de zile de contestare a imei masuri de modificare unilaterala a raportului juridic de munca, termen care incepe sa curga de la momentul comunicarii deciziei imilaterale a angajatomlui, de unde se desprinde concluzia ca textul de lege vizeaza exclusiv situatia modificarii raportului juridic de munca de catre angajator, iar Legea nr. 62/2011 prevede un termen de 45 de zile de contestare a aceleiaşi masuri, termen care incepe sa curga de la data la care cel interesat a luat cuno§tinta de masura dispusa

Potrivit expunerii de motive care însoţeşte proiectul, la o lectura atenta, terminologia utilizata de art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011, respectiv „masura dispusa”, nu poate fi proprie decat angajatorului, astfel incat şi Legea nr. 62/2011 vizeaza tot modificarea raportului juridic doar de catre angajator.

Schimbari preconizate:

  • Eliminarea reglementarii din Legea nr. 62/2011, corelativ cu majorarea termenului din art. 268 alin. (1) lit. a) din Codul muncii de la 30 de zile la 45 de zile, solutioneaza aceasta incongruen^ legislativa.
  • Majorarea termenului are in vedere pe de-o parte obişnuinta incepand cu anul 2011 fata de un termen mai generos de contestare a masurilor, iar pe de alta parte tinde la ocrotirea angajatului, persoana aflata intr-o pozitie de inferioritate in cadrul raportului juridic de munca şi care, astfel, beneficiaza de o protectie sporita la nivel legislativ.

Proiectul poate fi consultat aici. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here